Concert in Het Kruispunt met wandeling in het Park Berkhout in Voorschoten op zondagmiddag 22 maart a.s. gaat niet door!

Het concert in Het Kruispunt met wandeling in Park Berkhout in Voorschoten op zondagmiddag 22 maart a.s. zal geen doorgang vinden. Dat hebben de organiserende partijen Sinfonietta Voorschoten en IVN Leidse regio besloten in verband met het heersende coronavirus.

Op een passend moment zal het programma alsnog doorgang vinden. Wij zullen u dan tijdig informeren. Mensen die kaartjes hebben gekocht, krijgen vanuit Sinfonietta hun geld terug.

------------- HELP JIJ ONS?------------

Corona raakt ons allemaal, ook ons! Helpt u ons beetje?

Voorschoten Online wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Let wel, dit tot doel Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of Klik hier voor Tikkie of liever via Ideal?

Alvast bedankt wanneer jij een donatie doet.

Mededeling: Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat de website later bijgewerkt wordt.

MEEST GELEZEN

Mededeling:

Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat de website later wordt bijgewerkt.