In verband met de getroffen maatregelen tegen het coronavirus zullen alle geplande activiteiten in Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar t/m 31 maart geen doorgang meer vinden. Ook de filmvoorstellingen in Filmhuis Wassenaar worden geannuleerd t/m 31 maart.

Vooralsnog blijven onze beide vestigingen geopend.

Meer informatie of updates vanuit de bibliotheek is te vinden op onze website: http://www.obvw.nl

Voor actuele informatie over het coronavirus verwijzen wij naar de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

------------- HELP JIJ ONS?------------

Corona raakt ons allemaal, ook ons! Helpt u ons beetje?

Voorschoten Online wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Let wel, dit tot doel Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of Klik hier voor Tikkie of liever via Ideal?

Alvast bedankt wanneer jij een donatie doet.

Mededeling: Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat de website later bijgewerkt wordt.

MEEST GELEZEN

Mededeling:

Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat de website later wordt bijgewerkt.