De kerkenraad van Voorschoten heeft, op advies van het RIVM en de overheid, besloten om alle activiteiten waarbij meer dan 100 mensen aanwezig kunnen zijn af te lasten.

Dat geldt dus ook voor het Inloopconcert met het concertorkest van Laurentius aanstaande zondag 15 maart.
Uiteraard zal dit concert op een later moment worden gehouden, u wordt via de media op de hoogte gesteld.

Corona raakt ons allemaal, ook ons!
Helpt u ons beetje?

Voorschoten Online wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Let wel, dit tot doel Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of
Klik hier voor Tikkie
of liever via Ideal?

Alvast bedankt wanneer jij een donatie doet.


MEEST GELEZEN