Het is niet de vraag of maar wanneer het coronavirus (COVID-19) in Nederland zich openbaart. Daarom kan je maar goed voorbereidt zijn door je vooraf alvast goed te laten informeren. Dat kan via de website van het RIVM. Enkele handige links:

  1. Actuele informatie over het coronavirus
  2. Meest gestelde vragen en antwoorden
  3. Algemene informatie over het coronavirus

Corona raakt ons allemaal, ook ons!
Helpt u ons beetje?

Voorschoten Online wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Let wel, dit tot doel Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of
Klik hier voor Tikkie
of liever via Ideal?

Alvast bedankt wanneer jij een donatie doet.


MEEST GELEZEN