CDA

Esmee van Herk: “Het CDA Voorschoten zet zich al geruime tijd in tegen de bomenkap in vlietland langs de A4 en de daarmee gepaard gaande geluidsoverlast. Geluidswerende schermen worden, gezien de geluidsoverlast door de bomenkap, bittere noodzaak. Recent heeft Staatsbosbeheer aangegeven volgende maand opnieuw honderden bomen te willen kappen, in verband met de zieke Essen in Vlietland. 

Lees verder na de advertentie:

Het CDA Voorschoten is uiteraard tegen het kappen van deze bomen, die nu nog zorgen voor de enige demping van het al enorm toegenomen verkeerslawaai door de massale bomenkap eerder deze winter. Mede door het kordate optreden van de Vrienden van Vlietland en Recreatiegebied Vlietland, mogen deskundigen uit Wageningen eerst onderzoeken en hopelijk uitwijzen of de massale Essenkap wel noodzakelijk is. Staatsbosbeheer heeft aangeven om naar aanleiding van dit onderzoek met een alternatief plan te komen, waardoor de bomen kap nu op korte termijn niet doorgaat.”

Bij monde van Esmee van Herk, roept het CDA, de gemeenteraad en het college van Leidschendam Voorburg op, om het uiterste te doen om deze kap te voorkomen en dit na de gemeenteraadverkiezingen ook mee te nemen als urgentie in het overgangsdossier.

“Als het kappen moet en verder uitstel daarvan, uiterst gemotiveerd, niet zou kunnen dan kan het niet anders dat alternatieve geluid verminderende maatregelen worden genomen, waarbij de door de provincie Zuid Holland eerder toegezegde geluidswal de enige overgebleven optie is. Tevens roept de CDA fractie van Voorschoten het college van Burgemeester en Wethouders op, om zich in te spannen om te voorkomen dat, de nu al onaanvaardbare overlast groter wordt! De eerder genoemde belangenverenigingen geven aan dat Wethouder Binnendijk zijn uiterste inspanning levert.

 

-- Lees verder na de advertentie --

-- Ook adverteren? --

 

 

Te vinden in de bedrijvengids

Download de gratis VoorschotenOnline APP

De VoorschotenOnline APP biedt veel handige informatie over Voorschoten. Zo vindt je er onder andere;

  • Het laatste nieuws uit Voorschoten
  • Weerbericht
  • Adressenboek met bedrijven
  • Uitagenda
  • Handige raadpleegfuncties
  • Acties en Aanbiedingen
  • En veel meer.....

De APP is een goede aanvulling op de websites Voorschoten Online en Voorschoten in Bedrijf. Samen met de websites en de APP bent u snel geïnformeerd over alles in en rondom Voorschoten.

Ben je ondernemer en je wil op de websites en in de APP opgenomen worden? Klik dan hier...

Download nu de APP en je bent vanaf nu volledig op de hoogte!

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Inschrijven nieuwsbrief

 
 

Voorschoten Online kan u dagelijks blijven informeren dankzij onze adverteerders en donateurs.

Draag jij Voorschoten en Voorschoten Online een warm hart toe en wil je adverteren? Klik dan hier.

Wil je doneren? Leuk en alvast bedankt!