CDA

“Een zelfstandig Voorschoten met goede, toegankelijke voorzieningen zoals zwembad, bibliotheek of kinderboerderij voor jong en oud. Een gemeentebestuur dat niet meer uitgeeft dan nodig is. En dat een sociaal beleid voert met oog voor kwetsbare  mensen. Dàt is waarvoor ik ga de komende  jaren!

Lees verder na de advertentie:

Daarnaast ook opkomen voor een duurzaam bloeiend, leefbaar en groen Voorschoten dat overlast tegengaat. Investeren in het gemeenteraadswerk ten dienste van een fijne gemeenschap met volop ruimte voor  een eigen inbreng van bewoners, verenigingen, kerken en sportclubs.” Het kost Cees Bremmer weinig moeite op rij te zetten wat hem vooral beweegt om zich in zetten voor een hernieuwd raadslidmaatschap. Hij staat nu nummer twee op de CDA-lijst.

In 2014 werd hij gevraagd zich weer beschikbaar te stellen voor het Raadswerk. Dit nadat hij dat al eens 12 jaar eerder deed, en wel van 1978-1990. Na een tijdje wikken en wegen gaf hij groen licht voor een niet direct verkiesbare 4e plaats op de CDA- lijst. Maar het CDA won in 2014 één zetel en zo kon hij meteen aan de bak. Bij zijn raadswerk kan hij mooi gebruik maken van zijn ervaringen met het lidmaatschap van Tweede Kamer, Europees Parlement en Hoogheemraadschap Rijnland.

“De afgelopen jaren waren niet altijd gemakkelijk. Maar er is inmiddels veel bereikt en veel ten goede gekeerd. Het geheel vernieuwde College is met enthousiasme en elan bezig en boekt daarbij merkbaar resultaat. Er is inmiddels een sterk verbeterde begrotingsdiscipline. Opzet en leesbaarheid van de financiële stukken, zoals begroting en financieel jaarverslag zijn sterk verbeterd. Voorschoten staat sinds begin dit jaar niet langer onder financieel toezicht van de provincie.

Het je inzetten voor de woon- en leefomgeving  van Voorschotenaren geeft mij als raadslid veel voldoening. De afgelopen jaren heb ik vele Voorschotenaren thuis mogen bezoeken en hun zorgen kunnen delen. Dan gaat het o.a. over verkeerssituaties, over problemen met vergunningen,of over groen/ en speelvoorzieningen. Maar ook het niet of te laat door de gemeente beantwoorden van brieven komt aan de orde. Je moet er bovenop zitten en volhouden, maar dan kun je als raadslid best veel bereiken.”

 

-- Lees verder na de advertentie --

-- Ook adverteren? --

Als lid van de vaste klankbordgroep Leidse Regio bemoeide Bremmer zich de afgelopen jaren intensief met de samenwerking in deze regio. In de gemeenteraad voerde hij geregeld het woord namens de andere Voorschotense klankbordgroepleden. Het versterkte hem in de overtuiging dat constructieve samenwerking in de Leidse regio goed kan samengaan met behoud van de eigen zelfstandigheid als Voorschoten.

Cees is wat je noemt een trouw Voorschotenaar. Woont er bijna 45 jaar,het grootste deel van zijn leven, eerst in Adegeest en nu in Bijdorp. Heeft ondanks zijn pensioen de handen vol aan zijn vele bestuurlijke taken. Hij zwemt bijna dagelijks in het Wedde en is een trouw fitnesser bij Goederaad. Verder is hij actief in de Protestantse Gemeente Voorschoten.

Ook is hij lid van de Probus-club Cornulo in Voorschoten, waarvoor hij periodiek voordrachten houdt, onlangs nog over Nederlandse minister-presidenten. Bremmer werkte o.a. als CDA-campagneleider nauw samen met de onlangs overleden minister-president Ruud Lubbers, voor wie hij  grote bewondering heeft.

 

 

Te vinden in de bedrijvengids

Download de gratis VoorschotenOnline APP

De VoorschotenOnline APP biedt veel handige informatie over Voorschoten. Zo vindt je er onder andere;

  • Het laatste nieuws uit Voorschoten
  • Weerbericht
  • Adressenboek met bedrijven
  • Uitagenda
  • Handige raadpleegfuncties
  • Acties en Aanbiedingen
  • En veel meer.....

De APP is een goede aanvulling op de websites Voorschoten Online en Voorschoten in Bedrijf. Samen met de websites en de APP bent u snel geïnformeerd over alles in en rondom Voorschoten.

Ben je ondernemer en je wil op de websites en in de APP opgenomen worden? Klik dan hier...

Download nu de APP en je bent vanaf nu volledig op de hoogte!

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Inschrijven nieuwsbrief

 
 

Voorschoten Online kan u dagelijks blijven informeren dankzij onze adverteerders en donateurs.

Draag jij Voorschoten en Voorschoten Online een warm hart toe en wil je adverteren? Klik dan hier.

Wil je doneren? Leuk en alvast bedankt!