CDA

“Waarom geen haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar het ondergronds verkabelen of verplaatsen van delen van het hoogspanningstracé bij woonwijk Het Wedde?” Dat  vroeg Cees Bremmer namens  de CDA-fractie in een bijeenkomst van de commissie wonen,ruimte,groen (WRG)  van de gemeenteraad.

In een eerdere bijeenkomst, september vorig jaar, had de gemeenteraad het College hierom verzocht. Voordeel van zo’n onderzoek is dat daaruit kan blijken of verkabelen dan wel verplaatsen  van dit tracé of delen ervan technisch en financieel haalbaar is.

In antwoord op schriftelijke vragen van de CDA-fractie hierover bleek dat zo’n onderzoek, na aftrek van rijkssubsidie uiteindelijk niet meer dan ca  € 12.000 zou kosten. Dit zou dan wel uitsluitend het deel van het tracé nabij de woonwijk het Wedde betreffen.

Cees Bremmer stelde dat vóór dit onderzoek toch te doen. Het doel van het haalbaarheidsonderzoek was niet alleen bezien of verkabelen financieel haalbaar zou zijn voor de gemeente,maar ook of dit technisch wel  haalbaar is. “Indien het laatste zou blijken- zou dat voor veel betrokken bewoners en burgers meteen  gewenste duidelijkheid bieden. Als verkabeling technisch niet haalbaar is, vervalt ook het bezwaar van de hoge kosten,want die financiële opgave is dan niet meer aan de orde.”

Namens de bewonersvereniging Het Wedde werd  er ingesproken door Ben Zweekhorst, die nogmaals de zorgen en onrust van velen vertolkte. Het College bleef bij monde van wethouder De Bruijn bij het al eerder geuite bezwaar, los van de hoge kosten bij ondergronds verkabelen, is het tegen een deel-benadering is van alleen “ondergronds gaan “voor de wijk Het Wedde. Ook bewoners van het Van der Hoevenpark en de Britse School willen dit graag. De CDA-fractie vindt het, ook gegeven de beperkte kosten van zo’n onderzoek, jammer dat het College het haalbaarheidsonderzoek vooralsnog blijft afwijzen.

 

 

Nu u tot hier bent gekomen:

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit. Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft. Dit doen we via deze website en social media Facebook en Twitter en een beetje op Instagram.

De website wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven en instanties met ons kennis en kunde mogen doen.

Helaas is het grootste gedeelte van de nevenactiviteiten nog steeds door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee de inkomsten ten behoeve van deze website.

Maar we willen wel graag met deze website doorgaan, u wilt dat toch ook?

Helpt u ons daarom een beetje?

Doneren kan op de volgende manieren:

Via ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272
t.n.v. VOLmedia V.O.F. o.v.v. donatie Voorschoten Online
Via een Tikkie
of doneer via Ideal (klik)

Alvast bedankt wanneer u een donatie doet.

Wil je adverteren? Kijk hier voor de mogelijkheden.....

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Steun jij ons tijdens corona?Lees verder....