Voorschoten - Bij veel bewoners van een deel van de mooi opgeknapte Vlietwijk  bestaat irritatie over ´de fietspadknip´ in de vroegere doorgaande route aan de Antonie van Leeuwen-hoekkade  en het daar nu  ingevoerde eenrichtingsverkeer. Bij de CDA-fractie zijn hierover meerdere signaleren binnen gekomen. Niet in het minst leven er vragen over de verkeersmaatregelen  in de omgeving van de Antonie van Leeuwen-hoekkade, Nicolaas Maeskade, Frans Halsplantsoen en zijstraten.

Cees Bremmer: “Veel bewoners begrijpen de genoemde knip met een fietspad aan de Antonie van Leeuwenhoekkade gewoon niet. Ervaren de noodzaak ook niet t.o.v. de oude situatie van vóór de renovatie van de Vlietwijk,omdat in hun beleving de oude situatie daartoe geen aanleiding gaf. Het mag dan zo zijn dat er voorafgaande aan de renovatie van de Vlietwijk overleg is geweest met bewoners,maar er wordt gezegd dat de bezwaren toen niet  echt serieus genomen zijn.”

Veel van de bezwaren komen er op neer dat  nogal wat bewoners door de knip aan de Antonie van Leeuwenhoekkade en het eenrichtingsverkeer veel moeten omrijden.

Dat is, volgens Cees Bremmer,  niet alleen belastend voor het milieu,maar ook voor de omgeving van dit gebied van de Vlietwijk. “Er wonen bovendien relatief veel senioren die op autovervoer zijn aangewezen en niet even snel de fiets pakken.

Een flink aantal bewoners van bv. het Frans Halsplantsoen,komend vanuit de richting Bijdorp moet noodgedwongen  vanwege het nieuwe éénrichtingsverkeer een flink stuk omrijden om de auto voor de deur te parkeren. Ook dit wordt  slecht begrepen,omdat dit voor de renovatie van de Vlietwijk nooit problemen gaf. Het liefst willen velen dat deze maatregelen ongedaan gemaakt worden.”

De CDA-fractie heeft  hierover schriftelijke vragen aan het College gesteld. Raadslid Esmee van Herk heeft al in de voorfase, naar aanleiding van signalen uit de Vlietwijk, vragen gesteld over de verkeersstromen. Het CDA heeft gevraagd of het College bereid  is de genomen verkeersmaatregelen eventueel te willen heroverwegen.

 
Back To Top