Voorschoten - De dienstverlening van het uitvoerend bedrijf van de werkorganisatie van de gemeente Voorschoten en van de brandweer zijn van onschatbare waarde voor de inwoners van Voorschoten.  Van deze belangrijke organisaties wordt juist rond Oud en Nieuw extra veel gevraagd. Fractie- en bestuursleden van het CDA Voorschoten hebben traditiegetrouw oliebollen uitgedeeld bij het uitvoerend bedrijf en de brandweer. De oliebollen werden eerst uitgedeeld op de werkplaats van het uitvoerend bedrijf van de gemeente tijdens de koffiepauze.

Esmée van Herk, één van de uitdelers: “Na eerst overuren gemaakt te hebben met vuil ophalen om de achterstand van de kerstdagen weg te werken, zorgen deze mensen er nu voor dat Oud en Nieuw ordelijk kan verlopen; vuilnis- en papierbakken worden extra geleegd en afgesloten. Er wordt extra uitgereden om bijvoorbeeld illegaal geplaatst papier zoveel mogelijk weg te halen. Zwervend papier en ander afval kan rond de jaarwisseling brandstichting of ander vandalisme uitlokken.’ Het CDA Voorschoten is voor behoud van het eigen uitvoerend bedrijf. Tegen vergelijkbare kosten als omliggende gemeente kan ons uitvoerend bedrijf veel flexibeler inspelen op wat er gebeurt in het dorp. Dat merk je rond speciale dagen zoals bijvoorbeeld Oud en Nieuw, Koningsdag en de Paardenmarkt. Er is ook gesproken met het uitvoerend bedrijf over de gladheidsbestrijding. De VVD en Groenlinks hebben hier via de media kritiek op geuit. CDA raadslid Cees Bremmer reageert: ‘Ondanks de steeds betere weersvoorspellingen is het niet altijd gemakkelijk om precies de juiste inzet op het juiste moment te doen. De mensen hier staan open voor kritiek en verbetering, zo constateer ik. Het werkt echter niet motiverend als de mensen na dagen sneeuwschuiven en strooien publiekelijk door berichten in de media in een hoek worden weggezet;  kritiek kan ook op een andere, meer constructieve wijze naar voren worden gebracht.’

Na het uitvoerend bedrijf werd de brandweer bezocht. Daar was het net even rustig en was er ruimte voor een goed gesprek. Met 25 vrijwilligers wordt er gezorgd dat de brandweer snel paraat is in het dorp of hulp wordt geboden bij grote branden in de regio. Zodra vrijwilligers de leeftijd van 55 jaar bereiken treden ze uit. Het vinden van opvolgers voor uittredende vrijwilligers blijft een uitdaging.  Door de inzet van sociale media wordt gezorgd dat het goede werk ook bij jongere generaties onder de aandacht wordt gebracht. Met de komst van een jeugdbrandweer in de regio wordt er geprobeerd om jongeren al vroeg te interesseren voor dit belangrijke werk. Ook werd er gesproken over geweld tegen hulpdiensten. ‘Je hoort ook hier dat er bij het uitrukken zwaar vuurwerk wordt gegooid naar de brandweer. Deze stoere brandweerlieden zijn daar niet echt van onder de indruk, maar dat dit gebeurd is echt onacceptabel. Handen af van onze brandweer en de andere hulpdiensten!’, aldus CDA Fractielid Mark van Oostrum.

 
Back To Top