Voorschoten - (persbericht) Het CDA Voorschoten is blij met het besluit om € 40.000,- beschikbaar te stellen aan Leergeld Voorschoten. Helga Dulfer: ‘Het CDA vindt het belangrijk dat iedereen in Voorschoten kan meedoen in de samenleving, dat geldt met name voor jonge kinderen.

Kinderen die opgroeien in een gezin met weinig geld staan in Nederland nog te vaak aan de zijlijn, zij kunnen niet altijd op een sportvereniging, of op een schoolreisje. Verjaardagsfeestjes zijn vaak lastig, omdat het geld voor een cadeautje er niet is. Het niet kunnen meedoen zorgt niet zelden voor een gevoel van uitsluiting. Dit vergroot vervolgens weer de kans op isolement en maatschappelijke ongelijkheid’.

Het geld wordt overgemaakt aan de stichting Leergeld. Deze stichting wil sociale uitsluiting voorkomen en biedt kansen aan kinderen van 4 tot 18 jaar. Kinderen kunnen zo hun sociale vaardigheden goed ontwikkelen en later volwaardig deelnemen aan de samenleving. Helga Dulfer: de stichting Leergeld helpt de kinderen door ondersteuning in natura te bieden. Daar komt bij dat het geld zoveel mogelijk bij lokale organisatie organisaties wordt besteed. Dat is dubbele ‘winst’, voor de kinderen en voor Voorschoten’.

 
Back To Top