1175633645786505 Woonzorg wil 't Hofflants Huys verkopen - Voorschoten Online - Voorschoten Online | Voorschoten Online Welkom bij Voorschoten Online   Click to listen highlighted text! Welkom bij Voorschoten Online

Woonzorg wil 't Hofflants Huys verkopen
Voorschoten - Woonzorg Nederland wil 't Hofflants Huys in Noord-Hofland verkopen om het gebouw te transformeren naar studenten- en jongerenhuisvesting. De huidige bewoners zijn inmiddels geïnformeerd. 
Woonzorg Nederland is sinds 1996 eigenaar van ’t Hofflants Huys in Voorschoten. Sinds het vertrek van de zorgstichting Topaz in 2015 heeft Woonzorg Nederland verschillende alternatieven onderzocht voor de herbestemming van het gebouw en aangegeven dat het pand getransformeerd wordt naar studenten/-jongerenhuisvesting. Omdat de focus van Woonzorg Nederland ligt op seniorenhuisvesting is besloten deze transformatie niet zelf te realiseren, maar het complex te verkopen.
 
De afgelopen tijd heeft de landelijke woningcorporatie voor senioren samen met de gemeente en samenwerkingspartners de mogelijkheden onderzocht om ’t Hofflants Huys te transformeren naar huisvesting voor jongeren, studenten en/of statushouders. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor. Omdat Woonzorg Nederland gespecialiseerd is in seniorenhuisvesting realiseert zij deze transformatie niet zelf, maar verkoopt het complex aan een andere woningcorporatie. Er vinden oriënterende gesprekken plaats met corporaties over de verkoop. De huidige bewoners zijn hierover geïnformeerd. Voorlopig verandert er niets aan hun situatie. Zodra er meer bekend is, informeren wij ze hierover.
 
 
Click to listen highlighted text!