Voorschoten Online plaatst berichten die worden ingezonden door derden, de copyrights (kopijrechten)  liggen bij de inzenders, zij hebben immers de content verzorgd. Maar Voorschoten Online plaatst ook eigen content (kopijrecht) en afbeeldingen (auteursrecht). En soms gebruiken we eigen afbeeldingen bij ingezonden teksten. De teksten zijn dan eigendom van de inzenders, beeldmateriaal ter illustratie is dan van Voorschoten Online.

Helaas hebben we afgelopen week moeten concluderen dat er origineel materiaal van Voorschoten Online zonder toestemming, goedkeuring of tegen een vooraf afgesproken vergoeding worden gebruikt.

We hebben moeten concluderen dat een bedrijf uit Voorschoten alle content en beeldmateriaal van Voorschoten Online één op één overnam op een andere website. Elk bericht op Voorschoten Online werd overgenomen op deze andere website met uiteindelijk zo goed als zelfde doel zoals de website Voorschoten Online zelf. Buiten de teksten die werden aangeleverd aan Voorschoten Online ter plaatsing, ook eigen content van Voorschoten Online en beeldmateriaal.

Uit het onderzoek, en na extra controle,  is gebleken dat Voorschoten Online hierdoor een behoorlijke schade heeft opgelopen. De bewuste website is inmiddels offline gehaald door de provider van het bedrijf, waar wij overigens niet om gevraagd hebben. Er is informatie ingewonnen om de eigenaar te achterhalen en vond de provider het waarschijnlijk zelf ook te gek waarna ze zelf beslist hebben de website per direct uit de lucht te halen.

De eigenaar is op verschillende manieren benaderd maar heeft tot heden geen enkele reactie gegeven. Sterker nog, na het aanschrijven bleven de berichten gekopieerd worden naar de betreffende website tot het moment van uit de lucht halen. We benoemen het betreffende bedrijf voor nu nog niet, maar adviseren ze via deze weg zeker te reageren en te doen wat is opgedragen. Inmiddels zijn er al wel juridische stappen gezet om een en ander af te gaan dwingen.

Er wordt veel tijd, energie en geld gestoken in deze website en is het daarom onacceptabel dat dit gebeurd. Het is onacceptabel dat een commercieel bedrijf één op één alle berichten plaatst die op deze website gepubliceerd worden met ook nog eens eenzelfde doel als deze website.

Met dit bericht willen wij ook duidelijk maken dat beeldmateriaal en teksten niet zomaar één op één overgenomen kunnen worden van het internet. Hiervoor dient altijd toestemming van de maker gegeven te worden. Dit geldt niet alleen voor Voorschoten Online, maar voor al het materiaal dat op internet te vinden is. Een copyright vermelding op de website is niet verplicht, omdat binnen het Nederlands recht al het vervaardigde materiaal al direct valt binnen het auteursrecht en dus een vanzelfsprekendheid is. Houdt hier ook rekening mee met het inzenden van berichten, doe hier niet zomaar een foto / illustratie bij van het internet geplukt zonder toestemming van de maker, dit kan leiden tot onaangename hoge kosten.


Download de gratis VoorschotenOnline APP

De VoorschotenOnline APP biedt veel handige informatie over Voorschoten. Zo vindt je er onder andere;

  • Het laatste nieuws uit Voorschoten
  • Weerbericht
  • Adressenboek met bedrijven
  • Uitagenda
  • Handige raadpleegfuncties
  • Acties en Aanbiedingen
  • En veel meer.....

De APP is een goede aanvulling op de websites Voorschoten Online en Voorschoten in Bedrijf. Samen met de websites en de APP bent u snel geïnformeerd over alles in en rondom Voorschoten.

Ben je ondernemer en je wil op de websites en in de APP opgenomen worden? Klik dan hier...

Download nu de APP en je bent vanaf nu volledig op de hoogte!

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Wekelijks december-aanbiedingen uit Voorschoten per e-mail ontvangen?