De Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden en de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart zijn blij, dat Gedeputeerde Staten van ZuidHolland aan de slag zijn gegaan met het verzoek van Provinciale Staten om nu binnen twee jaar een adequate geluidswerende voorziening langs de A4 neer te laten zetten. Dat zou de geluidsoverlast in Vlietland en de Vogelplas Starrevaart en ook de geluidsoverlast voor de bewoners van Voorschoten aanzienlijk verminderen.

Lees verder na de advertentie:

De vier organisaties hebben de provincie laten weten, dat zij geen voorstander zijn van de aanleg van geluidswallen, maar dat ze nog steeds pleiten voor een groen, geluid absorberend scherm in de berm van de A4 vlak achter de vangrail. Zo’n scherm past beter in het landschap, er is veel minder grond voor nodig dan voor een wal en de aanlegkosten zijn veel minder afhankelijk van de bodemgesteldheid en de ligging van kabels en leidingen (factoren die de aanlegkosten sterk beïnvloeden). Een geluid absorberend scherm in de berm van de A4 voorkomt bovendien geluidoverlast in Stompwijk.
 
Een scherm met zonnepanelen?
De vier organisaties zijn er niet voor om de geluidwerende voorziening te combineren met duurzame energievoorziening, zoals langs de N470 bij Pijnacker-Nootdorp en de A50 bij Uden. Zulke combinaties van geluidsschermen en energievoorziening (met zonnepanelen) passen volgens de vier misschien wel in een stedelijke omgeving, maar absoluut niet in het landschap van Vlietland, de Vogelplas Starrevaart en het Groene Hart. Ze zijn dan ook blij, dat Provinciale Staten ook hebben gevraagd “de geluidswerende voorziening zo goed mogelijk te laten inpassen in het open, landschappelijke karakter van het gebied”.

Volgens de vier organisaties zouden geluidsschermen met zonnepanelen bovendien een aanzienlijk risico kunnen inhouden voor de vele vogels die heen en weer vliegen tussen de Vogelplas en de droogmakerijen aan de oostkant van de A4. Zulke schermen zouden ook tot meer geluidsoverlast in Stompwijk kunnen leiden. Dit alles nog afgezien van het feit dat de aanleg van dergelijke combinaties de aanlegkosten verhoogt en dat nog onderzocht wordt of deze vorm van energievoorziening wel goed werkt.
 
€10 tot 20 miljoen of €3,5 miljoen?
De vier organisaties hebben zich verbaasd over de schatting van Gedeputeerde Staten, “dat een geluidswerende voorziening van 3,5 km lang en 3 meter hoog €10 tot 20 miljoen zal gaan kosten”; een bedrag dat nog hoger uit zou vallen als de geluidwering gecombineerd zou worden met een duurzame energievoorziening.
De vier beschikken over een veel lagere kostenraming van een gerenommeerd bedrijf op dit gebied. Dat bedrijf concludeert, dat het realiseren van een geluidsscherm van ongeveer dezelfde lengte en hoogte langs Vlietland en de Vogelplas binnen een budget van €3,5 miljoen excl. BTW haalbaar moet zijn. Dat zou het financieringsprobleem voor de provincie een heel stuk kleiner maken dan een bedrag van €10 à 20 miljoen en de mogelijkheid dekking te vinden voor dat bedrag een heel stuk groter, als Rijkswaterstaat niet mee zou betalen aan de geluidwering. De organisaties zijn van plan zich te voorzien van meer offertes op dit gebied.

In hun brief aan Provinciale Staten schrijven de vier organisaties, dat zij erop vertrouwen, dat de Statenleden de informatie in hun brief betrekken bij hun beoordeling van volgende voortgangsrapportages van GS over de te nemen geluidwerende maatregelen langs de A4 ter hoogte van Vlietland en de Vogelplas Starrevaart. Wordt vervolgd.

---- Lees verder na deze advertentie ----

Voorschoten Online wordt beheerd, onderhouden en gemaakt door vrijwilligers. Ondanks dat is de website het grootste platform op internet binnen de gemeente Voorschoten. Dit allemaal door passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft. Naast het laatste nieuws bieden wij ook reportages van evenementen en meer. Dag in Dag uit.

Word daarom donateur van Voorschoten Online, klik hier.... (Ideal)

----

 

 

Download de gratis VoorschotenOnline APP

De VoorschotenOnline APP biedt veel handige informatie over Voorschoten. Zo vindt je er onder andere;

  • Het laatste nieuws uit Voorschoten
  • Weerbericht
  • Adressenboek met bedrijven
  • Uitagenda
  • Handige raadpleegfuncties
  • Acties en Aanbiedingen
  • En veel meer.....

De APP is een goede aanvulling op de websites Voorschoten Online en Voorschoten in Bedrijf. Samen met de websites en de APP bent u snel geïnformeerd over alles in en rondom Voorschoten.

Ben je ondernemer en je wil op de websites en in de APP opgenomen worden? Klik dan hier...

Download nu de APP en je bent vanaf nu volledig op de hoogte!

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Inschrijven nieuwsbrief

 
 

VOORSCHOTEN ONLINE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Jouw bedrijf ook hier in beeld?