Komende week wordt het stationsgebied feestelijk geopend maar het voetbalveldje is er nog niet klaar voor. Foto | pr

Voorschoten – Komende dinsdag wordt het nieuwe parkeerterrein bij het station feestelijk geopend. Alle omwonenden zijn uitgenodigd en dat zorgde voor flink wat hilariteit want de bezwaarprocedure bij de gemeente is nog steeds niet afgehandeld.

“Toen de brief van de gemeente bij ons in de bus viel, dacht ik in eerste instantie dat we eindelijk bericht kregen over onze bezwaarprocedure”, zegt Wilco Vertegaal. Hij is woordvoerder van het burgerinitiatief  veilig stationsgebied. “Het enige dat we daarover hebben gehoord na de zitting op 18 november, was een brief van de gemeente dat onze bezwaarschriften niet binnen de wettelijke termijn konden worden afgehandeld. Daarom hebben ze de beslissing met zes weken verdaagd, van 6 januari naar 17 februari. Maar die deadline is stilzwijgend overschreden en in plaats daarvan kregen we dus die uitnodiging.”

Feestje
En die uitnodiging is voor dinsdag 23 februari om 16.00 uur. Dan is de opening voor het vernieuwde en uitgebreide stationsgebied  met een aantrekkelijk en voetgangersvriendelijk entreegebied en nieuwe speelvoorzieningen, aldus de gemeente. Het terrein is ruim voorzien van bomen en struiken, waardoor het terrein groen is ingepakt. Het hele gebied is opgewaardeerd.

Onveilig
Maar het burgerinitiatief is niet tevreden. “De procedure is gewoon niet goed gegaan. Wij kregen als omwonenden de mogelijkheid om uit drie mogelijkheden. Massaal is toen gekozen voor uitbreiding van de parkeerplaatsen achter de Texaco. Die keuze is gewoon terzijde geschoven. Daar hebben wij bezwaar tegen gemaakt. Half vorig jaar zagen we dat het werk aan het station ineens begonnen was. Wij wisten van niets en hebben nogmaals bezwaar gemaakt. Die richten zich op de gevaarlijke verkeerssituatie die ontstaat met de verdubbeling van het parkeerverkeer op de Rouboslaan en de beroerde fietsverbinding (dwars over het parkeerterrein) tussen de Velostrada en de Rouboslaan, de aantasting van het groen en het inkrimpen van de speelmogelijkheden”, aldus Vertegaal. Afhankelijk van de uitspraak van de bezwaarscommissie en de reactie daarop van het college is de volgende stap de Raad van State.

Uitbreiding trekt veel Schiphol-parkeerders
Maar eerst het feestje. “Dat zal best leuk worden maar wij zijn benieuwd naar hoe het verder zal gaan. We zien nu al dat het parkeerverkeer enorm is toegenomen. Het hele terrein voor het station staat nu al dagelijks vol, maar er wordt ook nog steeds volop geparkeerd in de Papelaan en op het Kennedyplantsoen. Ook het terrein achter de Texaco kent nog steeds een hoge bezettingsgraad. Het lijkt er in elk geval sterk op dat het verdubbelen van het parkeerterrein voor het station heeft geleid tot extra Schiphol-parkeerders, terwijl we ook signalen hebben ontvangen dat het betaalde parkeerterrein van de kantoorunits tegenover het station leeg loopt.”

Nu het voetbalveldje nog
Overigens zijn er ook positieve dingen aan de nieuwe situatie. “Absoluut! Sommige mensen vinden het voetgangersgedeelte aan de noordkant van het parkeerterrein erg leuk geworden, en het basketbalveld is er op vooruit gegaan doordat er een tweede basket is geplaatst. Daar staat tegenover dat de skatebaan is verdwenen zonder dat er iets voor terug is gekomen, en van het voetbalveld één grote bouwput is gemaakt. Of eigenlijk een kleine, want het is nog maar half zo groot als het was”, besluit Wilco. 

 
Back To Top