Met de coronacrisis zijn er op internet veel webshops bijgekomen. In de winkelstraten is het bezoekersaantal sinds de uitbraak afgenomen tussen de 70 – 90% en zoeken veel ondernemers de extra omzet nu online.  Maar ook malafide bedrijven proberen hier een slaatje uit te slaan. Hoe onderscheid je nu het kaf van het koren?

Lees verder...

Update 17:15 : Starlink 6 lancering is vervroegt naar 21:30 uur NL tijd. Dat betekent passage over NL omstreeks 21:53 uur NL tijd vanuit het westen. (Kan verschil van 1-2 minuten zitten).

De heldere "satelliet" dat te zien is, is dan de raket met daar achter een groepje satellieten die net losgeslaten zijn. Later vormen die het treintje.

Lancering live zien : https://www.spacex.com/webcast

Lees verder...

In april en mei start de gemeente met de jaarlijkse bestrijding van de eikenprocessierups. Dit gebeurt met de spuitmethode. De spuitmethode is de afgelopen jaren succesvol gebleken. Bij deze methode worden de natuurlijke vijanden van de rups, kleine aaltjes (nematoden), met een vernevelaar in de bomen gespoten. De aaltjes zijn niet schadelijk voor mens, plant en dier.

Lees verder...

De Stichting Horst en Weide heeft burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten geadviseerd geen vergunning te verlenen voor de restauratie van de parktuin rond het Jachtslot Ter Horst in de Koninklijke Landgoederen “de Horsten”. Het plan dat daarvoor is ingediend voldoet volgens de stichting namelijk bij lange na niet aan de eisen die daaraan moeten worden gesteld.

Lees verder...

In 1939 werd een terrein van 2,5 hectare gevorderd door het Nederlandse Rijk in verband met de mobilisatie voor onderdelen van het Nederlandse leger. Dit daar de dreiging vanuit Duitsland voelbaar was. Op die plek werd een militair kampement gebouwd wat bestond uit houten barakken.

Lees verder...

Ongeveer een jaar geleden werd geadviseerd om de camera’s af te plakken omdat een beveiligingslek ervoor kon zorgen dat ongewenste indringers de hele tijd jouw gingen aanstaren. Sinds enkele weken is iedereen de stikkers er weer aan het af pulken omdat ineens video vergaderen of beeldbellen belangrijk is geworden. Gelukkig waren er inmiddels updates om de lekken te verhelpen.

Lees verder...

In veel gezinnen in Voorschoten krijgen kinderen wekelijks of maandelijks zakgeld. Hoeveel dat precies is, hangt onder meer van het huishoudboekje van de ouders af en van de leeftijd van het kind. Soms krijgen kinderen zakgeld dat puur en alleen aan leuke en lekkere dingetjes voor henzelf besteed mag worden. Maar het is ook goed mogelijk dat kinderen – zeker als ze iets ouder zijn geworden – een ruimer budget toebedeeld krijgen, waarmee ze bijvoorbeeld ook hun eigen kleding moeten betalen.

Lees verder...

In het weekend van 18 en 19 april is er voor de derde keer de ‘Nationale Bijentelling’. Waarom? Het gaat niet goed met de wilde bij. Van de 358 soorten is ruim de helft bedreigd. En dat is zorgelijk, want onze voedselgewassen en wilde planten zijn voor een groot deel van bestuiving afhankelijk. Als we meer weten over bijen, kunnen we de bij beter helpen. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen mee tellen. Elke bij telt.

Lees verder...

Wij van Voorschoten Online wensen iedereen vrolijk Pasen. Ook in een tijd waarin wij allen worden geraakt door het coronavirus.

Zorg voor elkaar, denk aan elkaar, help elkaar, steun elkaar, bel elkaar, schrijf elkaar, wees er voor elkaar. Maak van deze barre tijden zoveel mogelijk iets moois, dat hebben we met elkaar zelf in de hand.

De foto is samengesteld met foto’s van Voorschotenaren die de afgelopen dagen zijn toegestuurd. Deel (download) deze en laat zien dat we aan elkaar denken.