Sfeerbeeld van de 2e Zorgtafelavond op 29 mei 2018 (Foto PR)

Op de nieuwe Zorgtafel op dinsdagavond 23 april in het Cultureel Centrum komen veel interessante onderwerpen aan bod voor de Voorschotense zorgondernemers. Daarnaast kunnen zij elkaar weer een stukje beter leren kennen om cliënten/patiënten in voorkomende gevallen snel te kunnen doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverleners in het eigen dorp.

Hoofdgast is Prof. Dr. Willy Spaan, voorzitter van de raad van bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) die zijn visie over samenwerken in de zorg zal geven. Uit eigen kring zal Ria van Vliet van Voorschoten Voor Elkaar (VVE) de toekomst van welzijn in het dorp bespreken. Life coach en hypnotherapeut Agnes Zalme zal de preventie en behandeling van stressklachten bij jongeren behandelen, terwijl Nickey Smelt van GGD Hollands Midden aandacht zal vragen voor financieel misbruik van ouderen. Met behulp van vooraf bedachte stellingen zal ook het gesprek met de zaal worden aangegaan. Hiervoor is speciaal Moniek Kleinsman als gespreksleider aangetrokken. De oud-topsportster (langebaanschaatsen) heeft Verpleegkunde in Enschede gestudeerd, gewerkt bij Twente Milieu waar zij verantwoordelijk was voor een project in gezondheidsmanagement genaamd "TwenteFIT" en is op 20 maart met voorkeurstemmen herkozen tot lid van de Provinciale Staten van Overijssel. Vooraf, in de pauze en na afloop van het officiële deel is er ook volop gelegenheid elkaar nader te leren kennen onder het genot van een drankje en hapje.

Alle zorgondernemers welkom
Initiatiefnemer Reza Farsi van Gezondheidscentrum Voorschoten: “Eigenlijk mag op deze avond geen enkele Voorschotense zorgondernemer ontbreken. Elkaar goed kennen en op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen buiten je eigen vakgebied is van fundamenteel belang voor een goede zorgverlening. Er hebben zich al zo’n 60 mensen aangemeld, maar er kunnen er best nog wel meer bij. Dus roep ik elke werker in de zorg, die dat nog niet gedaan heeft, op zich snel op te geven via www.ondernemersverenigingvoorschoten.nl. Daar kan men ook het volledige programma zien en wie zich al hebben opgegeven om desgewenst te bepalen wie men bij de koffie vooraf, tijdens de pauze of de borrel aan het eind in elk geval wil spreken. De vraag naar zorg blijft stijgen. Om de zorg in de toekomst sterk en betaalbaar te houden, moeten we allemaal meer met elkaar samenwerken. Als we lokaal meer zorg kunnen aanbieden aan onze inwoners, verlagen we daarmee de druk op onze ziekenhuizen, zodat zij zich meer kunnen concentreren op de zorg waarvoor je ook echt naar een ziekenhuis moet.” Wethouder Nanning Mol, die namens de gemeente nauw bij de Zorgtafel is betrokken, vult aan: “In Voorschoten krijgen we met de Zorgtafel een steeds sterker netwerk van zorgaanbieders waarin beter wordt samengewerkt. Voor ons is het LUMC ook van grote waarde. Dat is het kloppend hart van het brede zorgveld in onze regio. We vinden het dan ook echt een eer om professor Spaan, de voorzitter van het LUMC, hier te mogen ontvangen.”  

Toekomst
Als u zich heeft aangemeld ontvangt u een document, waarin de deelnemers aan de Zorgtafel zich nader aan elkaar voorstellen. Tijdens de bijeenkomst zal ook informatie worden verstrekt over de manier waarop de Zorgtafel meer handen en voeten gaat krijgen. Een speciale taskforce, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende disciplines in de zorg, is daarmee al hard aan de slag geweest. Kortom redenen te over voor zorgondernemers om deelnemer aan de Zorgtafel te worden en op dinsdagavond 23 april naar het Cultureel Centrum te komen.

 
Back To Top