Foto: optreden van zangeres Nathalie Cuti bij het startevent van de elektrische bussen in de stadsdienst van Leiden

In 2019 zal Arriva de stadsdienst van Leiden geheel elektrificeren. Dat betekent dat gedurende het jaar 23 nieuwe elektrische bussen in gebruik worden genomen op alle stadsdienstlijnen in Leiden. Begin maart maakten de medewerkers van Arriva al kennis met de nieuwe bussen. Vandaag werd de kennismaking breder ingezet en werd muzikaal aandacht gegeven aan de verbetering van het leefklimaat waaraan deze nieuwe elektrische bussen een bijdrage zullen leveren. De bussen rijden volledig op groene stroom.

De verwachting is dat vanaf medio april de eerste 13 bussen geleverd zijn en op de stadslijnen 1, 2, 3 en 4 hun dienst geheel elektrisch leveren. De 10 andere nieuwe bussen worden na de zomer in de vloot opgenomen en rijden op de lijnen 5 en 6. Lijn 5 rijdt ook in Voorschoten.

Wethouder Martine Leewis (Duurzaamheid, Mobiliteit en Beheer Openbare Ruimte) “Ik heb naar dit moment uitgekeken. Leiden willen we leefbaar, duurzaam en bereikbaar houden. Deze 23 elektrische stadsbussen op groene stroom dragen daar zeker aan bij.”

Gedeputeerde van de provincie Zuid Holland Floor Vermeulen en de wethouder verbonden tijdens het startmoment vandaag één van de bussen voor het eerst officieel aan de lader op busstation De Vink. Gedeputeerde Vermeulen: “We zijn als Provincie Zuid-Holland één van de koplopers in de verduurzaming van de openbaar vervoervloot. Binnen korte tijd willen we het aantal zero emissie bussen in drie van onze concessiegebieden flink uitbreiden. We laten hiermee zien dat bereikbaarheid en energietransitie prima hand in hand gaan.”
Martijn van de Weijer regiodirecteur Arriva: ”We zijn blij dat we als Arriva de koplopersrol handen en voeten geven. Net als ook in andere steden en regio’s waar wij het openbaar vervoer verzorgen, blijven wij innoveren om de energietransitie te versnellen.”

Voor het laden van de 23 bussen zijn in totaal drie snelladers nodig. De eerste twee staan op busstation De Vink. Het busstation werd onlangs gerenoveerd. Dat gebeurde door de gemeente Leiden in nauwe samenspraak met Arriva. Een andere snellader, voor lijn 5 en 6, wordt later dit jaar geplaatst bij de stalling van Arriva in Leiden.

De nieuwe elektrische bussen, die door Arriva bij Volvo werden gekocht, werden muzikaal gepresenteerd door een optreden van de Zweedse zangeres Nathalie Cuti. Eén van haar nummers is gebruikt bij de lancering van de elektrische bussen door de leverancier. Nathalie gaf een optreden bij het busstation De Vink.

Reizen met het openbaar vervoer is al duurzaam maar met elektrisch vervoer wordt die bijdrage alleen maar groter. Naast het milieu wint ook de reiziger door de inzet van de elektrische stadslijnen in Leiden. De bussen zijn namelijk zeer comfortabel en stil. Ook aan verkeersveiligheid is aandacht besteed. Zo is de bus onder andere voorzien van een trambel. Mocht een medeweggebruiker de stille bus niet opmerken, dan kan de chauffeur die bel indrukken, om hem of haar zo te waarschuwen.

 
Back To Top