De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Voorschoten in bedrijf

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Het is wel eens anders geweest, maar Burgemeester en Wethouders en het bestuur van de ondernemersvereniging (OVV) zijn opmerkelijk eensgezind over de speerpunten voor het beleid dat de komende tijd moet worden gevoerd in Voorschoten. Zowel OVV-voorzitter Frank ten Have als wethouder Nanning Mol (VVD) noemde tijdens de drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst van de OVV als belangrijkste opgaven duurzaamheid en bereikbaarheid. Beiden willen dan ook in 2019 op beide punten nauw samenwerken om grote stappen te maken. Andere zaken die nadrukkelijk werden genoemd waren de woningbouwopgave en het faciliteren en stimuleren van het plaatselijke bedrijfsleven.

Frank ten Have wees op het grote gevaar dat het uitgaande en inkomende verkeer van en naar Voorschoten door de komende werkzaamheden bij de op- en afritten van de A4 en het Lammenschansplein en de verkeeraantrekkende werking van de nieuwe Mall of The Netherlands in Leidschendam helemaal op slot komt te zitten. Hij riep de gemeente dan ook hartstochtelijk op samen met de andere gemeenten en de gezamenlijke ondernemersclubs in de regio zich sterk te maken voor glasheldere aanbestedingsvoorwaarden die de overlast van de nieuwe wegwerkzaamheden tot een minimum beperken. De ook in de zaal aanwezige wethouder Monique Lamers (GroenLinks) weet dus wat haar te doen staat.

Verduurzaming
Ook op het gebied van de verduurzaming pleitte Ten Have ervoor de handen ineen te slaan. Hij wees daarbij op de al in het dorp aanwezige expertise van bijvoorbeeld Fa. Freek van Os en al opgedane ervaring met bijvoorbeeld zonnepanelen op de sporthal. Ook hiervoor kan hij bij Monique Lamers terecht. Voor realisering van de woningbouwopgave kwam en komt wethouder Marcel Cramwinckel (D66) nadrukkelijk in beeld. Verdichting van de huidige bebouwing en handhaving van bestaande structuren, zoals op bedrijventerrein Dobbewijk en het groene karakter van het dorp zijn daarbij met de ondernemers gedeelde uitgangspunten. Nieuwbouw in het hart van het dorp voor starters en senioren kan mede dienen om de bevolkingsopbouw gezond te houden en de afzetmarkt voor de winkeliers, die het op dit moment beslist niet slecht doen, maar wel steeds meer concurrentie van het internet en winkelcentra in de regio ondervinden, op peil houden.

Erkenning
Dat de gemeente meer dan ooit het belang van een gezond plaatselijk bedrijfsleven inziet, bleek ook uit de wijze waarop men thans ondernemers tegemoet treedt. Ambtenaren Economische Zaken zitten niet meer in ivoren torens op het gemeentehuis, maar werden op de bijeenkomst persoonlijk voorgesteld en zijn tegenwoordig rechtstreeks via hun mobiele telefoonnummer bereik- en inschakelbaar. Logisch nu steeds meer inwoners een zelfstandig bestaan boven een werknemerscontract verkiezen. Volgens wethouder Mol nam het aantal bedrijven in Voorschoten de afgelopen jaren met ruim 400 toe.

Gemeenteraad
Op beide plaatselijke besturen rust nu de taak hun achterban zo ver te krijgen, dat zij meegaan in de uitvoering van de voornemens. Voor B&W betekent dit dat men de gemeenteraad, waarin vaak allerlei bezwaren naar voren worden gebracht, meekrijgt in het proces en voor het OVV-bestuur en de besturen van de andere plaatselijke ondernemersclubs dat men de achterban mobiliseert. De tijd zal het leren of en zo ja in welke mate dat lukt.

Leest u nog even verder;

2020, door de ogen van de Voorschotenaar

De meesten willen dit jaar het liefst zo snel mogelijk vergeten. Toch is Voorschoten Online op zoek naar verhalen, gedichten, illustraties en foto’s van Voorschotenaren over hoe zij dit bijzondere jaar 2020 beleefd hebben. Iedereen heeft dit jaar het op zijn of haar manier beleefd, goed, minder goed tot heel slecht.

Voorschoten Online wil deze bundelen en gratis uitbrengen. Wij het belangrijk om dit vast te leggen omdat het nu eenmaal in de toekomst geschiedenis zal zijn.

Wij roepen iedereen op die hier een bijdrage aan wil doen zijn of haar bijdragen te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dit mag iedereen zijn. De ondernemers en verenigingen die het zwaar hebben, de zorgmedewerker, jij die niet meer bij jouw familie op bezoek kon, niet naar buiten kon en zo zijn er nog veel meer ervaringen en herinneringen te bedenken, iedereen heeft dit jaar het op zijn of haar manier beleefd. En al die verhalen zijn welkom!

Stuur je bijdrage naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Iedereen die een bijdrage levert, zal uiteraard ook benoemd worden. Wil je dit niet, geef dit dan bij je inzending aan. Inzenden kan tot en met 31 december 2020. Boekje zal media januari 2021 dan worden uitgebracht.

Sponsors/Donateurs gezocht

Omdat we dit boekje voor iedereen beschikbaar willen maken willen we dit het liefst gratis uitbrengen. Daarom zijn we gelijk op zoek naar sponsoren en donateurs om dit ook financieel mogelijk te maken.

Steun jij dit initiatief?

Maak dan een bijdrage over naar ons rekeningnummer NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie boekje Voorschoten 2020. Ben je een bedrijf en je ontvangt hier graag een factuur voor, mail dan even naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. het gedoneerde bedrag. Dan gaan wij hier zorg voor dragen. Bedrijven die voor minimaal € 100,00 sponsoren worden in het boekje benoemd.

Betaal je liever via een tikkie? Dat is ook mogelijk, klik hier……

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit.

Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft.

Steun jij ons tijdens corona? Lees verder....