Wethouder Nanning Mol. Foto: gemeente Voorschoten

Voorschoten - Wethouder Nanning Mol sprak maandagavond de ondernemers toe tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Ondernemersvereniging Voorschoten:

Dames en heren,

Ik sta hier vanavond niet alleen als Wethouder.

Ik sta hier als lid van een team. Mijn collega’s Daan Binnendijk en Hans Rasch zijn hier vanavond ook aanwezig. En ook een groot aantal raadsleden. En wij hebben een pittig jaar achter de rug. 2017 was gewoon een rotjaar. Het provinciaal toezicht hadden we niet moeten laten gebeuren. Maar achteraf was het een vloek en zegen tegelijk. Samen met de medewerkers van de werkorganisatie en met hulp van de Provincie Zuid-Holland hebben we keihard gewerkt om de boel op orde te krijgen en voor de toekomst een langjarig sluitende begroting voor Voorschoten te maken. Het lijkt nu alsof de politiek in Voorschoten volledig gedomineerd is door de financiën afgelopen jaren. Maar dat is natuurlijk niet waar. Als we nuchter om ons heen kijken, zien we dat er een hoop goede zaken zijn gerealiseerd. Daar moeten we ook bij stilstaan. Ik noem een paar ook voor u relevante voorbeelden.

Realisatie Dobbewijk
Het heeft tijd en zweet gekost, maar hoe fraai is de Dobbewijk geworden. Een fantastisch fris en toekomstbestendig bedrijventerrein, waar steeds meer bedrijven zich vestigen. Een groot compliment waard voor de ondernemers die dit tot stand hebben gebracht.

Deltaplein en renovatie Knooppunt Voorschoten
Het Deltaplein is klaar en geopend, en daarmee hebben we op de zuidkop van het centrum eindelijk weer een stevige trekker met een supermarkt, appartementen, een parkeergarage en een paviljoen dat goed loopt. De renovatie van het verkeersknooppunt en het kruispunt Marinelaan.! Nu kom je het hart van Voorschoten mooi, aantrekkelijk en verkeersveilig aanrijden. Je vergeet bijna hoe armoedig dit deel van het dorp er een paar jaar geleden uitzag.

En er wordt nog steeds hard gewerkt aan de bereikbaarheid van Voorschoten. We maken stappen in de aanpak van het Lammenschansplein, om de A4 voor Voorschotenaren weer normaal bereikbaar te maken. En in Voorschoten is de afgelopen tijd veel infrastructuur aangepakt. U heeft ongetwijfeld wel ergens even onvrijwillig stilgestaan bij werkzaamheden.

Sterk centrum en lokale economie
In de Taskforce Dorpscentrum Voorschoten werken ondernemers, inwoners en culturele organisaties aan het versterken van het dorpshart op basis van de kernwaarden historisch, bereikbaar en ontmoeten: denk aan de historische wegwijzers en informatieborden. Wij hebben de ambitie om het centrum verder te verbeteren, daar is budget voor vrijgemaakt. Maar ook genieten, werken en wonen verder in balans te brengen.

Toerisme en recreatie
De Stichting Wassenaar-Voorschoten Marketing gaat aan de slag met een marketingroadmap om alles wat Voorschoten en Wassenaar te bieden heeft voor toeristen en dagjesmensen als een pakket zichtbaar te maken, zodat zij ons topdorp in de toekomst nog beter weten te vinden… en hier hun geld uitgeven.

Rouwkooplaan
De ondernemers op het bedrijventerrein en de gemeente Voorschoten hebben de krachten gebundeld via een convenant en gezamenlijk de inrichting van het bedrijventerrein verbeterd.

Plan van aanpak Arbeidsmarktoffensief
In 2017 komen wij uit met ons BUIG-budget, het geld dat wij van het RIJK krijgen om de uitkeringen te betalen. Mede dankzij het arbeidsmarktoffensief komen we van een tekort van 8 ton in 2014 naar bijna nul euro in 2017. U – ondernemers -in en uit Voorschoten- helpt daar ook bij aan mee, door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een plekje in uw bedrijf te geven. Daar zijn wij u heel dankbaar voor.

Regionale samenwerking
En dan de economie in de regio. Het opstellen van de retailvisie is één van de acht concrete projecten om de economie in de Leidse regio te stimuleren en detailhandel, met meer concentratie en minder vierkante meters, toekomstbestendig te maken. Hierbij viel de Beethovenlaan weliswaar buiten de scope… Maar het gaat nu fantastisch met de Beethovenlaan! Voor mij persoonlijk is hun succes, kracht door samenwerking, ook een inspiratiebron, en volgens mij hét geheim voor Voorschoten voor de toekomst.

Minder ik, meer wij
Voorschoten heeft uitdagingen voor de toekomst en zal die uitdagingen moeten aanpakken met een kleiner potje geld dan dat ze gewend was. Door met organisaties en partners met hetzelfde doel vaker om de tafel te zitten en samen te kijken hoe we het gezamenlijke doel kunnen bereiken door geld en kracht te bundelen. Zo gaan we het nu ook aanpakken met onze welzijnsorganisaties en zorgverleners om ons dorp voor te bereiden op de effecten van de vergrijzing en het langer thuis wonen. Maar ook op het terrein van subsidiebeleid en onze accommodaties. Voorschoten barst van de mooie ruimtes die praktisch, slimmer en beter benut kunnen worden.

Leidse regio
En zo moeten we het ook gaan aanpakken in de Leidse regio. We werken heel goed samen met Wassenaar. Maar in de Leidse regio gaat de komende jaren nog veel gebeuren. Laten we nuchter zijn. Voorschoten, als zelfstandige gemeente, ligt fysiek gewoon in de Leidse regio. Het is al druk in ons gebied. En samen met Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp en Zoeterwoude krijgen we de komende jaren nog veel nieuwe bewoners, bedrijven en verkeer op ons af. We kunnen dan ook echt niet anders dan in die regio samenwerken aan betere bereikbaarheid, meer bedrijventerreinen, behoud van onze groene omgeving en een gezonde woonagenda met meer woonruimte voor ouderen en jongeren. En het moet ook echt veel duurzamer en innovatiever. Want met zoveel extra verkeer, is alleen maar meer asfalt echt niet de enige oplossing.

Meer woningen en bedrijvigheid brengt voor Voorschoten ook een verplichting voor de toekomst. We hebben minder geld en het zou heel gezond zijn als de gemeente eens een tijdje niet zelf gaat ontwikkelen. Maar dat betekent niet dat we anderen in de weg moeten staan die wel willen ontwikkelen. Willen bijdragen aan meer bedrijvigheid in ons dorp en willen meebouwen aan de woningbehoefte. Een mooie plek is het MOC-terrein. In Voorschoten is een hele grote behoefte aan meer geschikte woningen voor ouderen en jongeren, zodat we ruimte houden voor alle generaties en doorstroming bevorderen.

Wij, als gemeente, hebben ook ambities in eigen huis. Dit is geen goed nieuwsshow. We zijn er nog lang niet.

De dienstverlening en handhaving is toe aan een volgende stap. Als u belt, moet er worden opgenomen en als u een vraag stelt moet er een reactie komen. En als ergens gewerkt wordt, moet u dat op tijd weten. De ramen en deuren van het gemeentehuis moeten open. Inwoners, ondernemers en ambtenaren moeten elkaar veel vaker opzoeken.

In het najaar heb ik u namens de gemeente beloofd dat wij hard zouden werken aan het weer op peil brengen van de telefonische bereikbaarheid. Ik kan u melden dat de bezetting van ons Klantcontactcentrum weer op volle sterkte is. Ook onze bedrijfscontactfunctionarissen Economische Zaken, uw contactpersonen en ambassadeurs op het gemeentehuis, zijn bijna, als team, weer compleet. Ik heb ze vanavond meegenomen, en ik wil ze graag aan u voorstellen: Arjenne Vlietstra, Wouter Minkhorst en Roy van Cooten. Roy is afgelopen dinsdag begonnen als beleidsadviseur Economische Zaken voor bedrijventerreinen en kantoren. Zij zijn gekomen om kennis te maken met u dus maak er gebruik van zou ik zeggen. In februari begint de nieuwe bedrijfscontactfunctionaris voor de detailhandel en dan is het EZ team weer op volle sterkte!

Dames en heren,

Ik wens u een gezond, gelukkig en succesvol 2018. Ik roep iedereen hier aanwezig tot veel positieve en constructieve samenwerking. Ondernemers, politiek en ambtenaren: we hebben elkaar nodig. Samen met elkaar werken we aan een beter en mooi Voorschoten zodat wonen werken, recreëren én ondernemen aantrekkelijk blijft.

 

 
Back To Top