Broodfonds De Horsten lijkt een vliegende start te maken. De organisatoren van de informatieavond op 23 oktober (Ondernemersvereniging Voorschoten en Ondernemend Wassenaar) noteerden al 40 aanmeldingen. Veel ZZP’ers en andere kleine zelfstandigen zien dus het nut van deze relatief goedkope arbeidsongeschiktheidsvoorziening in. De verwachting is gerechtvaardigd dat na de informatieavond snel de formele oprichting zal volgen. En dat het fonds ook heel gauw het maximale aantal deelnemers van 50 zal bereiken.

Wie mee wil doen, moet er dus vlug bij zijn. Aanmelden voor de informatieavond in Restaurant De Schulpwei, Katwijkseweg 7, 2242 PA  Wassenaar kan nog steeds via www.ondernemendwassenaar.nl en www.ondernemersverenigingvoorschoten.nl. Op de sites vindt u ook meer informatie vooraf over hoe broodfondsen werken, en wat de maandelijkse inlagen en schenkingsniveaus zijn. Een bezoek aan de avond verplicht tot niets maar zal wel het nut van een eventuele deelname duidelijk maken.

Broodfonds en Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn duur. Door in een broodfonds te stappen kan men veel besparen. Wie ook na twee jaar arbeidsongeschiktheid een uitkering wil blijven ontvangen -broodfondsen keren niet langer dan 24 maanden uit-, kan ook voor een combinatie kiezen, waarbij een arbeidsongeschiktheidsverzekering pas na twee jaar ziekte gaat uitkeren. Ook dan is men vaak veel voordeliger uit dan met arbeidsongeschiktheidsverzekering die al na een wachttijd van één maand tot uitkering overgaat.

Noodzakelijke voorziening
Dat kleine ondernemers er verstandig aan doen voor een arbeidsongeschiktheidsvoorziening te zorgen, staat buiten kijf. Ook al is het arbeidsongeschiktheidspercentage onder hen met 1,27 ongekend laag. Want zeker als je wat langer arbeidsongeschikt raakt, is het financiële risico (te) groot. Menig ondernemer heeft daardoor zijn of haar bedrijf al moeten staken. Broodfondsen vormen ook belangrijke netwerken. Zo zijn diverse ondernemers met hulp van medeleden in staat geweest hun bedrijf in een periode van arbeidsongeschiktheid voort te zetten. Kortom alle reden om de informatieavond te bezoeken als men als zelfstandige zonder personeel of met een klein aantal werknemers in de maatschappij opereert.

 
Back To Top