Foto | vlnr Foto: Loes Edzes, Gerard van Hal, Herman Scholten, Maud Robberegt en Pieter van Dijken. Foto | MultiVision Productions Voorschote

Voorschoten - Herman Scholten, Loes Edzes en Gerard van Hal namens Sportfondsen Voorschoten en Pieter van Dijken en Maud Robberegt namens de Voorschotense golfclub tekenden zondagmiddag 20 maart 2016 in Bar Bistro Het Wedde de gloednieuwe samenwerkingsovereenkomst. Dat meldt Voorschotense Golfclub in een persbericht.

Met hun handtekening bezegelen ze de verhoudingen tussen Sportfondsen als exploitant van de baan en de golfclub als belangrijkste gebruiker daarvan. Kern van de nieuwe overeenkomst is de uitgesproken wil van beide partijen om gezamenlijk op te trekken bij het stimuleren van de groei van het aantal gebruikers van de baan en verhoging van het aantal speelgerechtigde leden van de vereniging.

De gesprekken om een en ander uit te werken en vast te leggen waren intensief maar vooral constructief: exploitant en vereniging hebben elkaar nu eenmaal heel hard nodig om het gezamenlijke doel, behoud en verbetering van deze prachtige voorziening in ons dorp, te bereiken. Het nu getekende contract, wat geldig is eind 2020 regelt natuurlijk lang niet alles maar geeft richting en structuur aan deze samenwerking.

Par 3 banen zoals Golfbaan “Het Wedde” gaan, volgens de deskundigen van de Nederlandse Golf Federatie een mooie toekomst tegemoet. Juist deze banen zijn door hun laagdrempeligheid en toegankelijkheid geschikt om nieuwe golfers, jong èn oud, aan te trekken en warm te maken voor golf. De Federatie heeft daarom per 1 april 2016, naar Spaans voorbeeld, het handicapsysteem (de bepaling van de graad van speelvaardigheid) aanzienlijk vereenvoudigd en zijn alle par 3 banen opnieuw door de NGF beoordeeld. Ook op Het Wedde kunnen spelers voortaan hun internationale (EGA) handicap gebruiken en onderhouden.

Sportfondsen Voorschoten en de VGC hebben sowieso al de handen ineen geslagen voor het Voorschoten Open, op 21 mei aanstaande. Met de baan als kern zal het hele dorp worden omgetoverd in een 18 holes grote golfbaan met als doel geld bijeen te brengen voor een typisch Voorschotens goed doel, te weten het jaarlijkse uitje voor bejaarden.

 
Back To Top