Foto : Website gemeente Leidschendam - Voorburg
De gemeenteraad beveelt Nadine Stemerdink aan als nieuwe burgemeester van Voorschoten. Dat maakte de voorzitter van de vertrouwenscommissie, Katrien van Meenen, bekend in een openbare raadsvergadering op maandag 22 maart 2021. De gemeenteraad zocht in de nieuwe burgemeester een daadkrachtige bestuurder met een warm hart voor de samenleving, een boegbeeld voor het dorp en de nieuwe gemeentelijke organisatie en een aanjager van de samenwerking in de regio.

De gemeenteraad ziet in Nadine Stemerdink deze burgemeester. Zij kent Voorschoten en de regio goed. Zij schakelt makkelijk tussen wat er speelt op persoonlijk- en straatniveau en wat zich afspeelt in grotere bestuurlijke verbanden. Nadine Stemerdink is empathisch, positief, laat zich zien als teamspeler en heeft een aanstekelijk enthousiasme.

Nadine Stemerdink is nu wethouder in Leidschendam-Voorburg, waar zij eerder ook raadslid was (PvdA). Daarvoor was zij onder meer senior beleidsmedewerker bij het Kabinet commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland. Als wethouder heeft zij ervaring op de voor de burgemeester relevante onderwerpen openbare orde & veiligheid en personeel & organisatie.

Benoeming in mei
De aanbeveling van de Voorschotense raad wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze voert na de voordracht nog een gesprek met de kandidaat-burgemeester. De benoeming is definitief na de ondertekening van het Koninklijk Besluit door de Koning en de minister. Naar verwachting vindt de beëdiging van de nieuwe burgemeester door de Commissaris van de Koning plaats op 17 mei in Voorschoten.
 
Back To Top