De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Politie algemeen

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Afgelopen week sprak wethouder Monique Lamers, namens het college van Voorschoten, in bij de Statencommissie Klimaat, Natuur en Milieu van de Provincie Zuid-Holland. Daar pleitte zij voor het plaatsen van een geluidscherm langs de A4 ter hoogte van Leidschendam-Voorburg en Voorschoten. Daarnaast riep zij op tot aanvullend onderzoek naar de waterkwaliteit van de Meeslouwerplas.

‘Een geluidsscherm lijkt ons niet alleen de meest effectieve variant in termen van geluidsreductie, maar ook als het gaat om ruimtebeslag en belasting van de gasunieleiding. Bovendien kan een geluidsscherm rekenen op het nodige draagvlak bij onze inwoners,’ aldus wethouder Lamers. Door de bomenkap voor de verbreding van de A4 hebben veel inwoners van Voorschoten geluidsoverlast van het verkeer. Binnen enkele weken komt een onderzoek beschikbaar waarin meerdere varianten van geluidswerende voorzieningen op hun haalbaarheid worden onderzocht.

Aanvullend onderzoek waterkwaliteit Meeslouwerplas
De wethouder riep de Statencommissie ook op om in te stemmen met het voorstel van gedeputeerde Staten om aanvullend extern onderzoek te laten uitvoeren naar de waterkwaliteit in de Meeslouwerplas. De plas is onderdeel van recreatiegebied Vlietland. De Provincie voert werkzaamheden uit om deze plas minder diep te maken. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de waterkwaliteit van de plas. Het college van Voorschoten maakt zich zorgen over de overschrijdingen van grens- en actiewaarden in het water en de bodem van stoffen zoals chroom, nikkel en fosfor, koper, zink en zuurstof. ‘Over enkele maanden start het recreatieseizoen en wordt er weer volop gezwommen in de plas, ook door onze inwoners,’ aldus wethouder Lamers in haar oproep. Eerder onderzoek van de Provincie gaf geen uitsluitsel over de oorzaak van de verhoogde concentraties of de maatregelen die hiertegen getroffen kunnen worden.

Inmiddels is toegezegd dat er op intensievere schaal monsters genomen worden. Ook wordt extern onderzoek uitgevoerd naar de verondiepingsactiviteiten en de gevolgen hiervan voor de kwaliteit van bodem en het water. Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft aangegeven dat de zwemwaterkwaliteit van de Meeslouwerplas voldoet.