Mevrouw A.W.T. (Anita) van Hoeve-Visser is zaterdag 26 oktober koninklijk onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Van Hoeve Visser ontving de koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Pauline Bouvy-Koene in Het Kruispunt.

Mevrouw van Hoeve was importeur en verkoper bij Tear Craft, later Goed Werk. Zij had een verkooppunt aan huis en stond één keer per maand op de markt, dit werd later de Wereldwinkel.

In 1994 heeft mevrouw Van Hoeve de Wereldwinkel opgericht. Zij zet zich al vele jaren in voor eerlijke handel en wil haar bijdrage leveren aan een rechtvaardige behandeling en beloning van producenten in ontwikkelingslanden.

Daarnaast was mevrouw Van Hoeve lid van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente in Voorschoten. Zij heeft daarin veel verschillende taken vervuld en was lid van de commissie van toewijzing voor de diaconiehuisjes in de Schoolstraat en de Willibrordusstraat. Zij verzorgde de begeleiding van de bewoners en zorgde samen met haar man voor het onderhoud van de woningen. Ook is zij afgevaardigde geweest namens de diaconie naar de vergaderingen van de classis Zuid-Holland.

Tot op de dag van vandaag heeft mevrouw Van Hoeve vluchtelingenwerk in haar portefeuille. Zij organiseert elke maand “Koken met vluchtelingen”, een ontmoeting rond de eettafel tussen statushouders en gemeenteleden van de kerk. Ook was zij jarenlang organisator van de oogstdiensten en de jaarlijkse kerstactie van de diaconie. Het werelddiaconaat had een speciaal plekje in haar hart en daarom nam zij ook plaats in de commissie ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking).

Tot voor kort had mevrouw Van Hoeve ook zitting in de Voorschotense Raad van Samenwerkende Kerken.

 

Vanaf 2011 is mevrouw Van Hoeve maatje bij SchuldHulpMaatjes. Bijna vanaf de start van SchuldHulpMaatje in Nederland is zij hier dus bij betrokken, zowel in Leiden als in Voorschoten.

Verkrijgbaar in Warenhuis Voorschoten Online

 
Back To Top
NIEUW