Voor de zomer heeft het college van benw de gemeenteraad geïnformeerd over de intentie tot verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis. Hierop zijn veel reacties en vragen gekomen die zowel waren gericht aan het college als aan de gemeenteraad. In de gemeenteraad van 18 juli is met algemene stemmen een motie aangenomen om geen onomkeerbare besluiten te nemen.

Het college vindt het in deze situatie belangrijk een dorpsdialoog te organiseren over het voornemen tot verkoop. PvdA, CDA en ONS Voorschoten hadden tegelijkertijd het initiatief genomen voor een raadpleging waar organisaties, belanghebbenden en experts zich kunnen laten horen.

Tegen die achtergrond is in goed overleg tussen wethouder Marcel Cramwinckel (Vastgoed) en de initiatiefnemers besloten tot een gezamenlijke Dorpsdialoog over de toekomst van het Ambachts-en Baljuwhuis. Daarop zullen gemeente, experts en betrokken organisaties en inwoners in de gelegenheid worden gesteld met elkaar van gedachten wisselen.

De dorpsdialoog vindt in oktober plaats. Eind september zal datum, programma en locatie voor deze bijeenkomst worden verspreid.

Verkrijgbaar in Warenhuis Voorschoten Online

 
Back To Top
NIEUW