De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Politie algemeen

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Het college van Voorschoten heeft het actieplan jeugdhulp Voorschoten 2019-2021 vastgesteld. Dit actieplan voorkomt dat kinderen onnodig in zware jeugdhulp terechtkomen door sneller hulp dichtbij huis te organiseren. Het plan zorgt er ook voor dat we meer grip op de kosten krijgen. Wethouder Nanning Mol: “Over tien jaar moeten we onze kinderen nog steeds goede ondersteuning kunnen bieden en regie hebben op de uitgaven. Uitgangspunt in het actieplan is daarom: zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig.”

Voorkomen dat kinderen problemen krijgen
De focus van het Voorschotense actieplan ligt op het voorkomen dat kinderen en jongeren jeugdhulp nodig hebben. En als zij zorg nodig hebben, is het uitgangspunt zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Een van de maatregelen die hieraan bijdraagt is de oprichting van de brede welzijnsorganisatie. Voorschoten Voor Elkaar biedt vanaf 1 juli 2019 één ingang en loket voor alle inwoners en professionals met een hulpvraag.

Ondersteuner voor jeugd en gezin
Een andere maatregel uit het actieplan is de pilot Ondersteuner Jeugd en Gezin. Als de huisarts problemen signaleert bij een kind, stelt hij een gesprek voor met de Ondersteuner Jeugd en Gezin. Deze neemt de tijd om samen met het kind en de ouder(s) of verzorger(s) het probleem zorgvuldig in kaart te brengen. Vervolgens wordt samen een stappenplan gemaakt om het gezin verder te helpen. Om grip te krijgen op de intensiteit van de hulp en de kosten, is deze nauwkeurige zorgbehoeftebepaling heel belangrijk. De brede welzijnsorganisatie vervult een vergelijkbare rol.

Meer verbinden
Andere maatregelen uit het actieplan zijn verdere verbetering van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp, het toevoegen van GGZ-expertise aan de brede welzijnsorganisatie voor begeleiding op locatie en meer samenwerking tussen gemeente en de Gecertificeerde Instellingen voor als kinderen onder toezicht staan.