Bruggenbouwers namens de gemeente Voorschoten, Rivierduinen GGZ en de huisartsen in Voorschoten. V.l.n.r. Katja van der Klauw (wijkmanager), Hester Lion (huisarts), Nathalie Vorwald (huisarts), Riky van der Hurk (huisarts), Saied Farsi (huisarts), Jacqueline Zinkweg (huisarts), Eugenio van Loenen (Ondersteuner Jeugd en Gezin), Nanning Mol (wethouder Jeugdzorg), Rob Michielsens (huisarts), Liesbeth Baerwaldt (projectleider pilot Ondersteuner Jeugd en Gezin), Gertia Koek (directeur Kind & Jeugd Rivierduinen), Ernst Hoette (Raad van Bestuur Rivierduinen), Lizette Ploos van Amstel (beleidsadviseur).

De Ondersteuner Jeugd en Gezin gaat huisartsen in Voorschoten helpen bij het vroegtijdig signaleren van psychische of psychosociale problemen bij kinderen van 0 tot 18 jaar. Op 4 juli ondertekenden de betrokken partijen de samenwerkingsovereenkomst. Wethouder Nanning Mol: “De samenwerking tussen de huisartsen, Rivierduinen en de gemeente verloopt heel goed. Voorschoten is een dorp van bruggenbouwers. We zijn uniek in de regio met deze extra ondersteuning voor huisartsen. Met de komst van de Ondersteuner Jeugd en Gezin geven we kinderen eerder, op maat en dichtbij huis de zorg die ze nodig hebben.”

Voorschoten is blij met ervaren Ondersteuner Jeugd en Gezin
Eugenio van Loenen is de Ondersteuner Jeugd en Gezin die Voorschoten zocht. Hij gaat de huisartsen in Voorschoten helpen in hun zorg voor ouders en kinderen. Hij vult de kennis van de huisarts aan met jarenlange ervaring in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, jeugd en volwassen. Hij bekijkt de klacht van een kind met een integrale blik en weet welke samenwerkingen leiden tot de beste zorg. “Ik wil de ouders en de jongere helpen bij de lastige keuzes welke zorg, waar en wanneer in te gaan zetten. Ik wil hen liefst in zo vroeg mogelijk stadium van het ontwikkelen van de problemen of klachten zien. En de zorg dichtbij organiseren. Samenwerken is het credo. Waar mogelijk zal ik samen met het kind en de ouders aan de slag gaan. Waar nodig schakel ik de hulp in van bijvoorbeeld de jeugdarts, Voorschoten Voor Elkaar of een specialistische zorgverlener. Ik hoop dat ik met mijn kennis en ervaring kan bijdragen aan het welzijn van de kinderen en hun ouders in dit dorp.”

De huisartsen hebben hoge verwachtingen: “De Ondersteuner Jeugd & Gezin is een welkome verbindende schakel tussen de huisartspraktijk en de geestelijke jeugd gezondheidszorg. We verwachten dat hij voor een deel van de kinderen kan voorkomen dat ze onnodig in de specialistische zorg belanden. Voor het deel van de kinderen dat wel die zwaardere zorg nodig heeft, blijft hij betrokken. Nu raken we vaak het zicht kwijt op die kinderen en hun ouders.”

Werkwijze: eerst kijken naar mogelijkheden in de vertrouwde omgeving
Als de huisarts psychische of psychosociale klachten signaleert bij een kind, stelt hij of zij een gesprek voor met de Ondersteuner Jeugd en Gezin. Hij neemt de tijd om samen met het kind en/of de ouders het probleem zorgvuldig in kaart te brengen. Vervolgens wordt samen een stappenplan gemaakt om het gezin verder te helpen.

Het uitgangspunt bij deze manier van werken is om eerst te kijken naar de mogelijkheden binnen de vertrouwde omgeving van het gezin. Misschien kan het kind en het gezin zelf, met begeleiding van de ondersteuner, al een hoop doen. Als er meer nodig is, kan de Ondersteuner Jeugd en Gezin lokaal oplossingen zoeken. Denk aan samenwerking met bijvoorbeeld de jeugdarts, Voorschoten Voor Elkaar en de school.

Begeleiding op maat voorkomt onnodige verwijzingen naar specialistische zorg ver van huis. Dit neemt niet weg dat de Ondersteuner Jeugd en Gezin, in samenspraak met de huisarts, een kind zal doorverwijzen naar specialistische zorg als dat nodig is.

Over 10 jaar nog steeds goede en betaalbare jeugdhulp
Het aantal jonge inwoners dat zorg en ondersteuning nodig heeft, neemt toe. Om deze stijgende zorgvraag goed op te vangen én betaalbaar te houden, moeten we blijven innoveren en met slimme oplossingen komen. De gemeente Voorschoten kiest ervoor om de focus te leggen op preventie en lichte hulp. De Ondersteuner Jeugd en Gezin is een van de maatregelen die hieraan bijdraagt. Het gaat om een proef van anderhalf jaar.

Heeft u vragen?
De pilot Ondersteuner Jeugd en Gezin is een samenwerking tussen de huisartsen in Voorschoten en de gemeente. Bent u een ouder/verzorger of zorgprofessional en heeft u vragen over de pilot? Stuur uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan nemen wij contact met u op.

Verkrijgbaar in Warenhuis Voorschoten Online

 
Back To Top
NIEUW