Op donderdag 27 juni reikte burgemeester Pauline Bouvy-Koene de Parel van Voorschoten uit aan de heer Wim ter Keurs. De bijeenkomst vond plaats in het gemeentehuis van Voorschoten.

De heer Wim ter Keurs is al 50 jaar actief in het behoud van natuur en landschap in Voorschoten en omgeving.

Al meer dan veertig jaar geleden heeft de heer Ter Keurs het initiatief genomen om met een groep studenten actie te ondernemen om het essenhakhout in De Horsten te behouden. De groep is nog steeds iedere zaterdag in de winter werkzaam in het essenhakhout in De Horsten.

De heer Ter Keurs heeft leiding gegeven aan het verzet tegen de aanleg van de Leidse Baan, een snelweg van Leiden naar Den Haag dwars door het open gebied tussen de spoorlijn en de A44.

Ook heeft de heer Ter Keurs leiding gegeven aan alle organisaties van buurtbewoners en milieugroeperingen in het verzet tegen de aanleg van de Rijnlandroute. Mede door dit goed georganiseerde verzet is er nu gekozen voor de algehele ondertunneling van de Rijnlandroute in een geboorde tunnel onder Voorschoten.

De heer Ter Keurs heeft zich ook sterk gemaakt voor het behoud van het Landschap in de Duivenvoordecorridor. Hij is bij uitstek een kenner van het strandwallen-strandvlakte landschap.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw is de heer Ter Keurs een van de oprichters geweest van de Agrarische Natuurvereniging Santvoorde. In deze organisatie werken boeren en natuurbeschermers/burgers samen ter versterking van het landschap.

Ook is de heer Ter Keurs altijd nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen in de Dobbewijk. In die wijk moeten de belangen van bewoners, een monumentale boerderij en de daar gevestigde industrie met elkaar verenigd worden. Dat is niet altijd zonder slag of stoot gegaan, maar uiteindelijk wel neergeslagen in een breed gedragen overeenstemming. Dat is vastgelegd in het huidige bestemmingsplan Dobbewijk.

Tot slot is de heer Ter Keurs bestuurlijk actief in tal van organisaties die de bescherming van de natuur in deze regio in hun vaandel dragen, onder andere de stichting Horst en Weide.

Verkrijgbaar in Warenhuis Voorschoten Online

 
Back To Top
NIEUW