Burgemeester Bouvy-Koene reikte woensdag 19 juni de Parel van Voorschoten uit aan Tineke de Haas tijdens haar afscheidslunch van de Stichting Alzheimer Café Voorschoten. De uitreiking vond plaats in het Hof van Duivenvoorde.

Mevrouw Tineke de Haas was in 2005 mede-oprichtster/initiatiefneemster van de Stichting Alzheimer Café Voorschoten en op woensdag 19 juni beëindigt zij haar werkzaamheden als bestuurslid van de stichting.

Sinds de oprichting zat mevrouw De Haas in het bestuur. Haar taken bestonden onder meer uit het maandelijks helpen organiseren van bijeenkomsten, het verzorgen van de catering en ook was zij vaak gastvrouw tijdens deze bijeenkomsten. Maar haar activiteiten ten behoeve van de Voorschotense gemeenschap gaan niet alleen over haar verdiensten voor de Stichting Alzheimer Café Voorschoten.

Gedurende de schooltijd van haar kinderen heeft mevrouw De Haas zich ingezet in diverse functies en activiteiten bij scholen en sportverenigingen, met name bij de tennis en hockey, zij was lange tijd scheidsrechter bij de veteranen.

Ook was zij een aantal jaren invalhulp bij de Korte Vlietschool met leerlingen op ZMLK-niveau (onderwijs gericht op zeer moeilijk lerende kinderen en kinderen met een verstandelijke beperking of ernstige leerproblemen).

Binnen de Stichting Nut van Voorschoten heeft zij deelgenomen aan bestuurlijke activiteiten.

En vanaf 1992 was mevrouw De Haas zeven jaar lid van de Oratoriumvereniging Exultate Deo waarvan drie jaar lid van het bestuur.

Mevrouw De Haas is ook al twintig jaar lid van Vocaliter, een koor in Wassenaar dat ook belangstelling uit Voorschoten geniet. Zij is in deze periode in termijnen ongeveer elf jaar lid van het bestuur, waarvan de laatste drie jaar verantwoordelijk voor de concertorganisatie (het regelen van orkesten, solisten en locaties) en dit jaar is zij herbenoemd voor een periode van drie jaar.

Binnen de Unie voor Vrijwilligers was mevrouw De Haas vanaf 2010 betrokken bij het organiseren van kledingbeurzen in Voorschoten. Dit stopte in Voorschoten maar zij zet zich nu in bij de UVV in Wassenaar.

Sinds 1977 steekt zij regelmatig de helpende hand uit bij het verstrekken van de maaltijden en het koffie schenken aan de bewoners van Huize Adegeest en Huize Foreschate.

Voor de Stichting Theehuis Jansland verzorgt mevrouw De Haas sinds de oprichting in 2012 het bedrijfswasgoed van de vrijwilligers en de pupillen (dit zijn voornamelijk jongeren met een autistische stoornis).

Ook onderhoudt zij al enkele jaren het contact met de sportinstructrice van een gymclub voor vrouwen in het Berkhoutpark en daar is ze ook verantwoordelijk voor de financiën.

Verkrijgbaar in Warenhuis Voorschoten Online

 
Back To Top
NIEUW