Van link naar rechts: Helga Gijzelberg (Cardea), Harald Posthumus (Cardea), Ria van Vliet (Voorschoten Voor Elkaar), wethouder Nanning Mol (gemeente Voorschoten), Lizette Ploos van Amstel (beleidsadviseur gemeente Voorschoten) en Gerrit Jan Hoogeland (Cardea). Wethouder Monique Lamers ontbreekt op de foto.

Wethouder Nanning Mol (Gezondheidszorg en Jeugdhulp) en Monique Lamers (Onderwijs) brachten afgelopen week een werkbezoek aan de organisatie Cardea in Leiderdorp en een gastgezin in Leiden. Zij werden vergezeld door Ria van Vliet, directeur van Voorschoten Voor Elkaar en beleidsadviseurs van de gemeente Voorschoten.

Specialistisch jeugdhulp

Cardea is een organisatie voor specialistische jeugdhulp. Zij helpen kinderen en jongeren met complexe problemen verder zodat ze mee kunnen doen in de maatschappij, binnen hun eigen mogelijkheden. De wethouders spraken bij Cardea over het belang van het zo vroeg mogelijk signaleren en oppakken van problemen bij kinderen en een goede aansluiting bij de nieuwe Brede Welzijnsorganisatie binnen Voorschoten.

Wat doet Cardea?

Cardea biedt specialistische hulp bij opvoed- en opgroeiproblemen. Bijvoorbeeld als het niet vanzelf gaat met een baby of peuter en nog niet duidelijk is wat er aan de hand is, bij ontwikkelingsproblemen zoals autisme of ADHD, opstandige jongeren die niet meer naar school gaan, kwetsbare kinderen die weerbaarheid nodig hebben, ouders met de handen in het haar over het gedrag van hun kind, kinderopvangmedewerkers en leerkrachten die vragen hebben over gedrag van kinderen in hun groep. Maar ook bij crisissituaties en conflicten in gezinnen, samen blijven opvoeden na een scheiding of bouwen aan een veilige toekomst als er geen school, werk of woonplek meer is voor een jongere. Cardea helpt kinderen, jongeren, ouders en hun familienetwerk, maar ook professionals in kinderopvang en onderwijs. De hulp is altijd op maat. Dit kan variëren van een paar gesprekken, een training of coachingstraject tot intensieve specialistische hulp in combinatie met onderwijs, werk en wonen. In de aanpak van Cardea staat de veiligheid van het kind of de jongere voorop.

Voor meer informatie zie ook www.cardea.nl en www.voorschotenvoorelkaar.nl

Verkrijgbaar in Warenhuis Voorschoten Online

 
Back To Top
NIEUW