De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Politie algemeen

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Op dit moment onderzoekt Hans Wiegel een nieuwe coalitie voor Provinciale Staten van Zuid-Holland. Vanuit deze rol heeft het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten hem een brief geschreven waarin de zorgen over het verkeersknooppunt Lammenschansplein bij Leiden met hem worden gedeeld en gevraagd wordt om hieraan de nodige inhoudelijke aandacht te geven bij de nieuw te vormen coalitie.

Geacht college, geachte informateur Wiegel,

Wij zijn verheugd dat de provincie Zuid-Holland is gestart met de voorbereiding van de werkzaamheden aan de RijnlandRoute voor het deel N206/Europaweg en het Lammenschansplein. Wij verwachten dat het verbreden van de Europaweg naar 2 x 2 rijbanen en het verbreden en het ophogen van de Lammebrug leidt tot minder hinder en betere doorstroming en daarmee een betere bereikbaarheid van de Leidse Regio.

De gemeente Voorschoten maakt zich echter zorgen over de bereikbaarheid tijdens de uitvoering van dit deel van de RijnlandRoute. Het Lammenschansplein is een cruciaal verkeersknooppunt. Op dit moment staan dagelijks lange rijen stilstaande auto’s vanuit Leiden en Voorschoten richting het Lammenschansplein. Deze situatie wordt verergerd wanneer de (provinciale) bruggen tijdens de spits worden geopend.

Met gedeputeerde Floor Vermeulen hebben onze buurgemeente Leiden en de gemeente Voorschoten in een eerder stadium geconstateerd dat het om een complexe opgave gaat. Het werk wordt uitgevoerd in een beperkte ruimte terwijl het verkeer doorgang moet blijven vinden.

Wij dringen aan op een voorspoedig, zorgvuldig en zo transparant mogelijk voorbereidingstraject. Bijzondere aandacht vragen wij voor een tijdig en regelmatig overleg met stakeholders zoals ondernemers en andere belanghebbenden.

Daarnaast vragen wij aandacht voor de afstelling van de provinciale verkeersregeling op het kruispunt Churchillaan – Voorschoterweg. Formeel valt dit kruispunt buiten de projectgrenzen van de RijnlandRoute. Wij willen u vragen de werking van de verkeersregeling voorafgaand aan de werkzaamheden door een extern bureau goed te laten controleren en deze ook tijdens de werkzaamheden actief te blijven monitoren en zo nodig aanpassingen door te voeren bij een veranderend verkeersaanbod of verkeerssysteem, om de doorstroming van alle verkeer zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Met vriendelijke groet,
college van burgemeester en wethouders gemeente Voorschoten