De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Politie algemeen

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Op woensdag 27 maart is de Schooldakrevolutie Holland Rijnland onder grote belangstelling van start gegaan. Wethouder Monique Lamers was namens Voorschoten hierbij aanwezig. Vertegenwoordigers van schoolbesturen (met ruim 130 locaties), gemeenten in de regio Holland Rijnland, Omgevingsdienst West-Holland en Stichting Schooldakrevolutie hebben de intentie uitgesproken om aan de slag te gaan met de verduurzaming van scholen in de regio.

Schooldakrevolutie Holland Rijnland is een initiatief van de binnen het Energieakkoord Holland Rijnland samenwerkende gemeenten, Omgevingsdienst West-Holland en Stichting Schooldakrevolutie. Doel is om alle geschikte schooldaken binnen de regio te voorzien van zonnepanelen, scholen zicht te geven op energiebesparing en de kinderen te laten leren op en over duurzame energie.

“Wij ondersteunen dit initiatief van harte. Het is niet zo dat wij als gemeente bijvoorbeeld zonnepanelen gaan betalen, maar schoolbesturen worden in dit proces begeleid, bijvoorbeeld door de school te koppelen aan een schooldakcoach, een financieringsfonds en de mogelijkheid tot een educatieprogramma voor kinderen. Met de schooldakrevolutie zetten we niet alleen een volgende stap op weg naar een duurzame samenleving, maar betrekken we ook de volgende generatie hierbij. Kinderen leren door te doen en te observeren en worden zo goed voorbereid op de toekomst. Een heel mooi initiatief.”, aldus wethouder Lamers.

Iepko Weijdema, algemeen directeur van Protestants Christelijke Schoolvereniging Voorschoten (PCSV): “PCSV is medeondertekenaar van het initiatief van de schooldakrevolutie. Wij hebben op onze scholen de Gevers Deynoot en de Fortgensschool eerder al en naar volle tevredenheid zonnepanelen geplaatst en we hopen dat met dit initiatief meerdere scholen zullen volgen.”

Zonpotentie in kaart met de Schooldakkaart

Om de scholen een indicatie te geven van de geschikte schooldaken en de investering die nodig is om zonnepanelen te plaatsen is er bij de ondertekening van de intentieverklaring ook een schooldakkaart gelanceerd.

Impact in de regio

De regio heeft 266 scholen, waarvan er 180 geschikt lijken voor het plaatsen van zonnepanelen. Al meer dan 130 vertegenwoordigde schoollocaties zijn bereid te kijken hoe zij kunnen verduurzamen. Samen met de gemeenten in de regio Holland Rijnland, Omgevingsdienst West-Holland en Stichting Schooldakrevolutie hebben zij hiertoe de intentieverklaring ondertekend.

Dit deden de school- en gemeentebesturen door hun handtekening te zetten op een lichtgevend Solar schoolhuisje en deze vervolgens op een kaart te plaatsen op de locatie van hun schoolbestuur of gemeente. Nadat alle huisjes geplaatst waren, ging het licht in de zaal uit en lichtten de huisjes op. Zo werd de impact van de Schooldakrevolutie de regio zichtbaar.
 
Deelnemen
De komende periode kunnen alle PO en VO scholen binnen de regio zich aanmelden om deel te nemen aan de Schooldakrevolutie Holland Rijnland. Daarmee maakt de regio een mooie stap in de richting van de ambitie om in 2050 een energie neutrale regio te zijn.

Over Schooldakrevolutie Holland Rijnland en Stichting Schooldakrevolutie

De Stichting Schooldakrevolutie werkt samen met alle bij het Energieakkoord Holland Rijnland betrokken gemeenten en de Omgevingsdienst West-Holland. Zij wordt daarin gesteund door de Provincie Zuid-Holland en Fonds 1818, en de PO- en de VO-Raad. Meer informatie: www.schooldakrevolutie.nl

Over Energieakkoord Holland Rijnland

De gemeenten in de regio Holland Rijnland (Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude), provincie Zuid-Holland, Omgevingsdienst West-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energie-neutrale regio te zijn. Meer informatie: www.wijzijnon.n l