De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Politie algemeen

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

De komende jaren komen in onze regio meer mensen wonen, vestigen zich meer bedrijven en zal de verkeersdruk toenemen. Een bruisend Voorschoten vraagt om een bruisende economie. Maar dan moeten winkels en bedrijven wel bereikbaar zijn voor consument en leverancier. Samen met de Voorschotense ondernemers en inwoners maakt wethouder Monique Lamers (verkeer) zich daarom zorgen over de werkzaamheden die verricht moeten worden bij het Lammenschansplein. Ze wil daarom provinciale aandacht voor dit belangrijke verkeersdossier.

Files Lammenschans slecht voor economie en milieu

De dagelijkse files bij Lammenschans vormen een bron van ergernis voor inwoners en ondernemers van Voorschoten. Het is de bedoeling dat de brug door de provincie Zuid Holland wordt uitgebreid van vier naar zes banen. Naar verwachting is dit project gereed in 2022. Maar wat gaan we als verkeersgebruiker merken van deze meerjarige werkzaamheden?

Wethouder Monique Lamers: “Ik deel de zorgen van onze Voorschotense ondernemers, burgers, en de gemeenteraad. Niet alleen gaat het om onze bereikbaarheid als dorp maar die ook van onze collega-gemeenten in de Leidse regio. Het is dan ook van economisch belang dat de bereikbaarheid ook tijdens de werkzaamheden aan het Lammenschansplein wordt gewaarborgd. Want (vracht)auto’s die stilstaan bewijzen een slechte dienst aan het milieu en onze economie.”

Belangrijk is ook dat de gevolgen van de geplande werkzaamheden goed worden onderzocht; inclusief verschillende uitvoeringsscenario’s. Op basis van een goede belangenafweging, dient een keuze gemaakt te worden in de uitvoering. Het is daarom van importantie dat er met de betrokken gemeenten, maar ook belangrijke stakeholders zoals ondernemers, hierin goed en tijdig gecommuniceerd wordt.

Wethouder Monique Lamers: Dit is een belangrijk dossier wat bij de provincie Zuid Holland gepaste aandacht moet krijgen. Zeker nu na de Statenverkiezingen van 20 maart. We moeten daarom samen met partners, binnen en buiten Voorschoten, gezamenlijk optrekken voor een goede aanpak van de doorstroming van het verkeer richting de A4.”

Verkeersdruk winkelcentrum Leidsenhage

Een ander belangrijk verkeersdossier in wording is de verkeersdruk die zal ontstaan wanneer de verbouwing van Leidsenhage is afgerond. Het nieuwe ‘Mall of the Netherlands’ zal ook verkeerseffect hebben, zo is de verwachting, op de Voorschotense wegen van en richting de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Wethouder Monique Lamers: “Het jaar 2020 leek zo ver van ons weg te liggen maar de realisatie van dit project is aanstaande en dus moeten we als gemeente goed in beeld gaan krijgen wat dit betekent voor inwoners en bedrijven. Zo kunnen we anticiperen op wat komen gaat en geplande werkzaamheden daar bijvoorbeeld beter op afstemmen.”