De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Politie algemeen

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Binnen enkele weken worden alle grijze minicontainer in Voorschoten vervangen door een nieuw, duurzaam vervaardigd exemplaar met chip. De oude containers voor restafval worden daarna ingenomen. De bewoners van de laagbouw die een minicontainer hebben, krijgen hierover binnenkort een brief in de bus. Hierin staat de procedure beschreven voor het afleveren van de nieuwe container en het innemen van de oude container voor restafval door de gemeente.

e containers worden vervangen omdat de meeste containers aan het einde van hun levensduur zitten. De nieuwe containers zijn voorzien van een chip. Zo kan de gemeente de containers beter beheren. De chip zorgt ervoor dat de container om de week maximaal één keer geleegd kan worden. Daarnaast komt het geregeld voor dat grijze containers onterecht als vermist worden opgegeven en er een nieuwe container wordt aangevraagd. Zo hebben huishoudens een extra grijze bak om restafval in te deponeren. De gemeente wil dit voorkomen, omdat zij juist als doelstelling heeft om restafval te verminderen.

Voorschotenmaakthetverschil.nl
Wethouder Monique Lamers (Milieu en Afvalbeleid): “In het restafval dat wij inzamelen, zit nog veel papier, plastic, glas en gft-afval (groente-, fruit- en tuinafval). Dat is jammer, want dat zijn waardevolle grondstoffen. Daarom vraagt de gemeente Voorschotenaren ook deze gescheiden aan te bieden. Dat is goed voor het milieu. Om inwoners te stimuleren afval te scheiden, is de gemeente Voorschoten gestart met de campagne ‘Afval scheiden? Voorschoten maakt het verschil!’” Op de speciale campagnewebsite www.voorschotenmaakthetverschil.nl leest u hoe u hoe u kunt helpen door ook het verschil te maken. Bijkomend voordeel: door het scheiden van afval raakt uw grijze bak voor restafval nooit vol!

Herbruikbare containers naar Azië en Oost-Europa
Bij de aankoop van de nieuwe containers én bij de afvoer van de oude containers was duurzaamheid een grote voorwaarde voor de gemeente. In de nieuwe containers zit namelijk 40% hergebruikt materiaal (re-granulaat). En van de oude afvalcontainers wordt een groot deel hergebruikt. De gebruikte containers worden geëxporteerd naar Afrika en Oost-Europa. Daar worden de containers gebruikt voor gescheiden afval-inzameltrajecten die DVL Milieuservice, de leverancier van de mini containers, samen met lokale overheden opzet.

De containers die niet meer geschikt zijn voor hergebruik worden op verantwoorde en milieuvriendelijke wijze gerecycled. De verschillende typen kunststof, rubber en metaal worden gesorteerd. Het kunststof wordt versnipperd en verwerkt tot re-granulaat. In de productie van de nieuwe containers voor Voorschoten is 40% re-granulaat gebruikt.

De chip en uw privacy
In de chip is een uniek nummer is aangebracht. Met behulp van dit unieke nummer kan de gemeente de container aan een specifiek adres koppelen, er vindt overigens geen registratie plaats op naam. In de chip kunnen geen gegevens worden opgeslagen. De container wordt dus niet aan het voertuig gewogen. Op deze manier respecteren wij de privacy van onze bewoners.