De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Politie algemeen

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

In Voorschoten wordt in februari gestart met bodemonderzoek naar looddeeltjes in de grond bij kinderspeelplaatsen. Het gaat om de speelplaatsen gelegen aan de Hofweg, de Leidseweg/Laan van Langenhorst en de Narcisstraat.

De bodem in Zuid Holland is een stuk schoner dan vroeger. Toch is de grond nog niet overal schoon. Dat kan vooral in oudere delen van steden en in oude dorpskernen het geval zijn. Een van de stoffen die al eeuwenlang in de bodem voorkomt is lood. Lood is in de bodem gekomen door  langdurige bewoning en industriële activiteiten. Vroeger was men zich niet bewust van het risico van lood op de gezondheid en kwam loodhoudend afval in de bodem terecht.

Uit recent onderzoek blijkt dat lood negatieve effecten kan hebben op de gezondheid, vooral bij kinderen tot 6 jaar. Dit is alleen mogelijk als kinderen ‘eten’ van de grond of bijvoorbeeld hun vingers in de mond te steken tijdens het buiten spelen. Daarom heeft Omgevingsdienst West-Holland samen met de gemeente de speelplaatsen in kaart gebracht. Op basis van historische informatie en eerder uitgevoerde bodemonderzoeken bekeken bodemexperts of op deze locaties hogere loodgehalten te verwachten zijn. Ook is nagegaan of spelende kinderen in contact kunnen komen met de grond. Bij een volledig betegelde speeltuin bijvoorbeeld is onderzoek niet nodig.

Naar aanleiding van dit onderzoek zijn drie speelplaatsen naar voren gekomen waar in februari bodemonderzoek gedaan zal worden in opdracht van de Provincie. Onderzoekers nemen dan een klein beetje grond mee, dat daarna in het lab geanalyseerd wordt. De uitkomsten van het onderzoek worden eind maart verwacht. Dan wordt duidelijk of er daadwerkelijk risico's zijn en wordt gekeken of er maatregelen in de betreffende speelplaats genomen moeten worden.

Zo kunt u de inname van lood zoveel mogelijk voorkomen: gebruiksadviezen
Lood komt alleen het lichaam in via hand-mondcontact, oftewel; door het ‘eten’ van aardedeeltjes uit loodhoudende bodem. Door het binnen krijgen van aardedeeltjes te voorkomen, wordt het risico aanzienlijk beperkt. Samen met de GGD’s zijn er gebruiksadviezen opgesteld, vooral gericht op ouders van jonge kinderen. Deze gelden alleen als er lood in de bodem wordt verwacht.

Heeft u vragen over het bodemonderzoek naar lood? Bel dan gerust met de Omgevingsdienst West-Holland op 071-4083100. Tips en meer informatie over lood vindt u op www.odwh.nl