De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Politie algemeen

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Op uitnodiging van de gemeente Voorschoten hebben de voltallige colleges van burgemeester en wethouders van Voorschoten en Leiden een werkbezoek gebracht aan de senior school van The  British school of the Netherlands. Beide delegaties kwamen op de fiets waar zij door de school zijn rondgeleid door headteacher Paul Topping en Community Manager Ian Laycock.

Voorschoten en Leiden werken samen

Na de rondleiding zijn de beide colleges met elkaar in conclaaf gegaan. Naast onderling kennismaken is het bezoek ook bedoeld om als gemeentelijke besturen verder te werken aan de regiobrede samenwerking.

Daarom willen beide colleges constructief met elkaar werken aan concrete samenwerkingsonderwerpen. Niet vrijblijvend praten, maar praktische resultaten. Vooral daar waar ze elkaar wederzijds kunnen versterken. Dit betekent onder andere samenwerking op het gebied van het sociaal domein wat zich richt op het Leidse regioverband, afstemming zoeken op het terrein van de Omgevingswet, maar ook op de inzet voor de marketing van de regio.

Bijdrage aan Economie 071

In regionaal verband werkt de gemeente Voorschoten samen met Leiden en andere gemeenten in de Leidse regio via het netwerk ‘Economie 071’. Economie 071 is een samenwerking van gemeenten, ondernemersverenigingen en de onderwijs- en kennisinstellingen uit de Leidse regio. Deze zijn gericht op het verbeteren van het investeringsklimaat en de regionale economie. De aanwezigheid van de British School draagt dan ook bij aan de aantrekkelijkheid van de Leidse regio voor internationale investeerders. Met de komst van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) naar Nederland bijvoorbeeld zullen betrokken hoogopgeleide werknemers en aanverwante bedrijven zich ook aangetrokken voelen tot onze regio om zich er te vestigen met gezin of bedrijf.