Wethouder Nanning Mol gemeente Voorschoten ondertekend convenant Holland Rijnland

Vanaf 2021 worden alle gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dat geldt ook voor Voorschoten. Inwoners die dakloos raken of een psychiatrische aandoening hebben gaan we zelf opvangen opgevangen. Nu worden deze inwoners deels in de gemeente Leiden opgevangen. Wethouder Nanning Mol (Gezondheidszorg) tekende namens Voorschoten het regioconvenant ‘maatschappelijke opvang’ om deze nieuwe taken in de hele regio Holland Rijnland gezamenlijk goed te organiseren. In het convenant zijn afspraken gemaakt over de manier van opvang, geld en de verantwoordelijkheden. Ook wordt een investeringsfonds in het leven te roepen. Dit fonds is bedoeld om plannen die gemeenten uit de regio hebben op het gebied van maatschappelijke opvang te betalen.

Belangrijk voor onze inwoners die dakloos dreigen te worden

Wethouder Nanning Mol: ‘De gemeente Voorschoten vindt het belangrijk dat inwoners die dakloos (dreigen te) raken of te maken hebben met een psychiatrische aandoening in eerste plaats in hun eigen gemeente terecht kunnen. Het doel is om deze inwoners zo snel mogelijk weer op weg te helpen om zelfstandig te kunnen wonen en functioneren. Daarbij is het van belang om ze op te vangen in hun eigen woonomgeving en daar hulp en ondersteuning te bieden. Vrienden en familie kunnen zo ook makkelijker een rol spelen. Daar waar opvang in eigen omgeving of gemeente niet lukt, wordt gekeken waar dat wel kan zonder overlast voor de omgeving.’

Wat is de Regio Holland Rijnland en wie neemt er aan deel?

Holland Rijnland is een samenwerking van veertien gemeenten in het hart van de Randstad. Hieraan neemt de gemeente Voorschoten ook deel aan. Binnen Holland Rijnland werken gemeenten samen om de kwaliteit van wonen, werken, leren en leven van inwoners, ondernemers en instellingen te verbeteren. Door gezamenlijk op te treden, op het gebied van leerplicht of doelgroepenvervoer, vergroten de gemeenten de slagkracht en de impact van projecten. Denk hierbij aan uitdagingen die te complex zijn voor individuele gemeenten, die de grenzen overschrijden of waarbij samenwerking tot meer efficiëntie leidt. Verder lobbyt Holland Rijnland bij de provincie, het rijk en externe partijen om de ambities van de samenwerkende gemeenten te realiseren. Kijk voor meer informatie ook op www.hollandrijnland.nl  .

 
Back To Top