Wethouder Monique Lamers, zittend op de bank tweede van links, tekende namens de gemeente Voorschoten het convenant.

Op woensdag 5 september 2018 zetten een aantal partijen binnen de regio Holland Rijnland hun handtekening onder het Convenant Aardgasvrij. Met de ondertekening bepalen zij dat nieuwbouw in Holland Rijnland geen aansluiting meer krijgt op het aardgasnetwerk. Daarnaast wordt vanaf 2050 in de gebouwde omgeving geen aardgas meer gebruikt voor de verwarming van gebouwen.

 De ondertekenaars van het convenant zijn de provincie Zuid Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, Holland Rijnland, alle gemeenten in de regio, waaronder de gemeente Voorschoten, en netbeheerder Liander.

Klimaatakkoord van Parijs
Het Convenant Aardgasvrij vloeit voort uit het klimaatakkoord van Parijs. Daarin spraken 195 landen af om de CO2-uitstoot zoveel mogelijk te beperken vóór 2050. Het aardgasvrij maken van Nederlandse gebouwen sluit hier op aan. Volgens de gewijzigde Gaswet mogen sinds 1 juli 2018 nieuwbouwplannen niet meer uitgaan van een aardgasaansluiting.

Gelijk speelveld
Vóór 1 juli 2018 waren in de regio Holland Rijnland al veel nieuwbouwplannen in procedure genomen.  De regio wil met de ondertekening van het Convenant ook bij deze plannen aansluitingen op het aardgasnet voorkomen. Hierdoor ontstaat een gelijk speelveld voor initiatiefnemers in de bouwwereld. En misschien nog wel belangrijker, voor de hele regio wordt hiermee een signaal afgegeven: geen aansluitingen op het aardgasnet meer.

Warmtevisies
De omslag naar alternatieve warmtevoorzieningen is een grote opgave voor de regio. Daarom werken de gemeenten in Holland Rijnland samen aan warmtevisies die ze op lokaal niveau vaststellen en uitvoeren. Een belangrijk uitgangspunt is dat bij de overgang naar aardgasvrij de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk blijven.

De regionale netbeheerder Liander ondersteunt de gemeenten bij de uitwerking van warmtevisies. Mascha van Vuuren, directeur Klant & Markt van Liander: ‘Voor Liander is dit convenant enorm belangrijk. Het afstemmen van planningen is cruciaal, om overlast bij inwoners te voorkomen en de kosten van de overstap naar nieuwe warmtevoorzieningen zo laag mogelijk te houden. We zijn trots dat we deze intenties concreet kunnen maken voor een hele regio waarin zo ontzettend veel wordt gebouwd.’

Holland Rijnland
Holland Rijnland is een samenwerking van en voor veertien gemeenten in het hart van de Randstad. Binnen Holland Rijnland werkt  de gemeente Voorschoten samen om de kwaliteit van wonen, werken, leren en leven van inwoners, ondernemers en instellingen te verbeteren.

Door gezamenlijk op te treden, vergroten wij de slagkracht en de impact van projecten. Denk hierbij aan uitdagingen die te complex zijn voor individuele gemeenten, die de gemeentegrenzen overschrijden of waarbij samenwerking tot meer efficiëntie leidt. Verder lobbyen wij bij de provincie, het rijk en externe partijen om de ambities van de samenwerkende gemeenten te realiseren. Meer informatie leest u terug op www.hollandrijnland.nl

 

 
Back To Top