Sinds enige tijd kunnen inwoners van Voorschoten gratis afvalzakken ophalen bij de supermarkten, het Uitvoerend bedrijf van de gemeente en bij het gemeentehuis. Deze zakken waren bedoeld voor het inzamelen van plastic afval, maar blijken in de praktijk vooral voor andere doeleinden gebruikt te worden. Daar is de gemeente ontzettend veel geld aan kwijt. Er worden grote aantallen zakken afgenomen, maar dit is niet terug te zien in wat er weer aan plastic wordt ingezameld. De gemeente stopt daarom met het gratis verstrekken van de zakken op de verschillende locaties.

De proef met het verstrekken van gratis afvalzakken voor plastic afval, is een onderdeel van de  campagne ‘Afval scheiden? Voorschoten maakt het verschil’. Dit is een van de maatregelen om inwoners te stimuleren het huishoudelijk afval beter te scheiden. Het is belangrijk om afval beter te scheiden, omdat de gemeente dan minder geld hoeft te betalen voor het verwerken van afval en omdat het beter is voor het milieu. De gemeente gaat nu kijken naar een andere aanpak. Als de huidige voorraad zakken op is, wordt deze niet meer aangevuld.

Ons bereik = Uw bereik! Meer informatie?
Klik hier voor meer informatie.

 
Back To Top