De raad heeft gisteravond beslist dat tijdens de openingstijden van de winkels het verboden wordt om te fietsen in de Schoolstraat.

Het fietsverbod wordt gekoppeld aan de blauwe zone en is geldig van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. Onderzocht wordt of het verbod er ook komt tijdens de zondagsopenstelling, evenementen en braderieën.

Voorschoten Online onderzocht op facebook wat de lezers vonden van een eventueel verbod voor fietsers op de Schoolstraat. Er werd 1128 keer gestemd. 628 personen vinden het een goed plan als de Schoolstraat fietsvrij wordt tegen 500 personen die tegen een verbod zijn.

Onder de lezers werd ook alternatieven genoemd zoals een verbod alleen op vrijdag en zaterdag, of om duidelijke markeringen waardoor het voor voetgangers en fietsers duidelijk is waar wel en niet gefietst kan worden.

De raad heeft nu beslist tot een geheel verbod tijdens de openingstijden van de winkels.

 
Back To Top