Per 1 juli is Andreas de Graaf gemeentesecretaris van de gemeente Voorschoten. Hiervoor vervulde hij dezelfde functie maar dan als waarnemer.

Op dinsdag 19 juni 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten besloten om de heer Andreas de Graaf, per 1 juli 2018,  aan te stellen als gemeentesecretaris van Voorschoten. Andreas de Graaf was sinds 1 januari 2018 al waarnemend gemeentesecretaris van Voorschoten.

De gemeentesecretaris is, als eerste adviseur van het college, aanwezig bij de vergaderingen van burgemeester en wethouders. Hij zorgt samen met Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) voor een succesvolle uitvoering van het beleid en stimuleert vernieuwingen. De secretaris vertaalt politieke ambities in uitvoerbare plannen in overleg met de WODV. Hij is de schakel tussen wat het bestuur wil en de ambtelijke organisatie kan.

Sinds 2014 is hij werkzaam geweest in verschillende managementfuncties van Werkorganisatie Duivenvoorde (ambtelijke samenwerking van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar). Andreas de Graaf is geen onbekende in het openbaar bestuur, zo heeft hij als adviseur bij Hiemstra en de Vries voor verschillende gemeente gewerkt en was hij 6 jaar als management lid bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in dienst.

 
Back To Top