De gemeente Voorschoten ontwikkelt dit jaar een nieuw integraal veiligheidsbeleid voor de komende vier jaren. Graag horen we van u wat voor u belangrijke thema’s zijn bij dit onderwerp. Daarvoor bent u op woensdag 20 juni van harte welkom tijdens een thema-avond over Veiligheid in Voorschoten. Deze avond horen we graag welke veiligheidsproblematiek u als inwoner ervaart en is er een presentatie over ondermijnende criminaliteit. Een thema dat steeds meer actueel is.

Vanaf 18.30 uur bent u van harte welkom in het Cultureel Centrum, Prinses Marijkelaan 4. Om 19.00 uur opent burgemeester Pauline Bouvy-Koene de avond. Na de presentatie over ondermijning door Nils Krüger en Annemieke Veenboer van het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum), kunt u aan verschillende dialoogtafels aanschuiven om aan te geven hoe u denkt over de veiligheid in de gemeente Voorschoten. De uitkomst hiervan wordt aan de gemeenteraad gepresenteerd. Het programma eindigt om 21.30 uur.

Aanmelden
Vanwege organisatorische redenen vragen wij u om zich aan te melden. Wilt u erbij zijn? Meld u zich voor 17 juni aan door het inschrijfformulier op de gemeentelijke website www.voorschoten.nl/veiligheidsavond in te vullen.

 
Back To Top