De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Politie algemeen

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Voorschoten – Maar liefst 3,5 uur vergaderde de Voorschotense gemeenteraad woensdagavond 14 mei over het coalitie-akkoord tussen VVD, ONS en CDA. Het akkoord werd aangenomen maar dat ging niet zonder slag of stoot. De oppositie had veel kritiek. Zo vroeg de SP zich af waar de financiële onderbouwing in het akkoord was opgenomen, ofwel: hoe duur zijn de plannen en hoe wordt het betaald? Het bleek er niet te zijn. “Dat wil ik wel weten voordat ik er mee in stem”, zei Eric Maassen. “Ik ben toch zeker Sinterklaas niet!”

Maassen legde nog een bommetje onder het akkoord met een voorstel om niet te stemmen over het akkoord totdat de financiën bekend zijn. Dat haalde het niet maar GroenLinks, PvdA en D66 waren het wel met de SP eens, hetzij in andere bewoordingen.  Hans Rasch van ONS antwoordde dat de financiën nog niet rond zijn omdat “we niet weten hoeveel geld er van het Rijk komt voor de taken die per 1 januari 2015 naar de gemeente overgeheveld wordt. In de begroting voor 2015 komt daar meer duidelijkheid over.”

Duurzaamheid
GroenLinks vroeg zich wat de coalitie met het klimaat gaat doen. “Daar vind ik in het akkoord niets over terug terwijl er toch regels zijn waar ook Voorschoten zich aan moet houden”, zegt Monique Lamers. “Sterker het woord klimaat staat er niet eens in, behalve ‘investeringsklimaat’ maar dat bedoel ik niet.” D66 bij monde van Marco van der Meij stelde in een motie voor de duurzaamheidsreserve te gebruiken voor onder andere energiebesparende maatregelen, zonnepanelen en een energiescan voor inwoners en bedrijven. Iets waar GroenLinks al jaren voor pleit. Die motie haalde het wel toen de geëiste datum van 1 november werd teruggetrokken.

Zorg
Uitgebreid werd gediscussieerd over de zorg. In het akkoord is opgenomen dat er geen Voorschotens geld naar de zorg gaat. Die taken moeten met het geld van het rijk worden voldaan. “Vreemd dat er dan wel geld is om de bermen op de traverse te versmallen en een passantenhaven aan te leggen, maar niet voor de zorg!”, aldus PvdA fractievoorzitter Jan-Paul Middelburg. Hans Rasch stelde hem gerust. “Het akkoord is niet dicht getimmerd, er is ruimte genoeg voor onderhandeling.” De coalitie gaat ook met de zorgaanbieders onderhandelen over de kosten.

Communicatie
De oppositie, GroenLinks, SP, PvdA en D66 waren overigens nogal in hun wiek geschoten over eerdere uitlatingen van de coalitie dat zelfs de oppositie blij is met dit akkoord. “Mij is nooit iets gevraagd”, aldus Erik Maassen. “Je kunt zoiets alleen zeggen als je, zoals in Leiderdorp, het akkoord in concept aan de oppositiepartijen hebt voorgelegd. Doe je dat niet, zeg dan niet dat wij er blij mee zijn want dat is niet zo”, reageerde Marco van der Meij. Alle vier de oppositiepartijen vragen zich af hoe de coalitie de communicatie wil regelen met de inwoners ‘als het in de raad al niet eens goed gaat’.

Duidelijk is dat er de komende tijd nog veel gediscussieerd gaat worden. GroenLinks, PvdA en SP stemden uiteindelijk tegen het akkoord maar een meerderheid van CDA, D66,ONS en VVD stemden voor en daarmee werd het aangenomen.

Bekijk het volledige debat op www.gemeentebestuurvoorschoten.nl