Voorschoten - Burgemeester Staatsen sluit zich aan bij de oproep van burgemeesters die willen nagaan hoe het kinderpardon op een rechtvaardige en zorgvuldige manier kan worden uitgevoerd.

Er is veel te doen om het kinderpardon en om welke kinderen precies onder deze regeling vallen. Ongeveer zeshonderd kinderen en hun families zijn afgewezen omdat ze niet altijd onder rijkstoezicht hebben gestaan maar bijvoorbeeld onder toezicht van de gemeente.

Aan de Voorschotense gemeenteraad schrijft Staatsen: ‘Ik ondersteun de brief die een oproep doet aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie om meer oog te hebben voor de positie van langdurig in onze gemeenten verblijvende kinderen en jongvolwassenen die zijn afgewezen voor het Kinderpardon. In Voorschoten zijn voor zover bekend geen inwoners die onder deze regeling vallen. Een principieel punt voor mij is dat er geen onderscheid kan en mag worden gemaakt tussen kinderen die onder toezicht staan van de Rijksoverheid en kinderen die in beeld zijn bij de gemeente. Overheid is overheid: het mag niet uitmaken of het nu om Rijk of gemeente gaat.’

 
Back To Top