Johan van Rixtel (GroenLinks), Adriaan Andringa (D66), Nanning Mol (VDD), Sjoerd van den Dool (VDD), Marcel Cramwinkel (D66), Albert Deuzeman (GroenLinks), Pieter Heiliegers (formateur).

De onderhandelingen voor het vormen van een nieuw bestuur van Voorschoten verlopen in goede sfeer. Dat laten de onderhandelaars van VVD, GroenLinks en D66 weten. In goede harmonie zijn werkafspraken gemaakt voor de onderhandelingen van de volgende weken. De raadsleden van VVD, GroenLinks en D66 buigen zich in werkgroepen over hun ambities voor Voorschoten. Ook bespreken ze grote thema’s met elkaar, zoals de bestuurlijke toekomst en de gemeentelijke financiën.

Bij het onderhandelen gaan de partijen uit van de tien grootste opdrachten die de partijen eerder hebben opgesteld. Dat deden ze op verzoek van de informateurs, aan de hand van hun verkiezingsprogramma’s. Behalve over de grote thema’s, gaat het over en het betrekken van de samenleving, duurzame woningbouw, combineren en behouden van voorzieningen, verkeer en bereikbaarheid, economische ontwikkeling en bescherming van het Voorschotense groen in en buiten het dorp. ‘We hebben alle vertrouwen dat dit leidt tot een ambitieus coalitieakkoord voor een toekomstbestendig Voorschoten’, aldus de vertegenwoordigers van de onderhandelende partijen.

De onderhandelingen vinden plaats onder leiding van Pieter Heiliegers. Dit is de burgemeester van gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en waarnemend burgemeester van gemeente Uithoorn.

 
Back To Top