Op vrijdagochtend 30 maart hebben informateurs Ewald van Vliet en Marijke Kleijweg met alle politieke partijen gezamenlijk gesproken. In dit gesprek hebben zij hun bevindingen uit de gesprekken van 24 maart teruggekoppeld en hebben zij hun analyse van de tien belangrijkste speerpunten, die de partijen hadden ingeleverd, gedeeld.

Er is verkennend gesproken over de voorkeur voor een raads- en/of coalitieakkoord en onderwerpen als bestuurscultuur, financiën en regiokeuze/bestuurlijke toekomst. Naar aanleiding van het gesprek stellen de informateurs in het paasweekend een advies op dat begin volgende week aan de raad wordt aangeboden. De raad bespreekt het advies in een openbare raadsvergadering op 12 april.

 
Back To Top