Op zaterdag 24 maart hebben informateurs Ewald van Vliet en Marijke Kleijweg gesproken met alle politieke partijen. Onderwerpen van gesprek waren de duiding van de verkiezingsuitslag en de mogelijkheden en condities om te komen tot een raads- en/of coalitieprogramma. Aan de partijen is gevraagd de tien belangrijkste inhoudelijke speerpunten uit hun verkiezingsprogramma’s, die zij graag terug willen zien in een raads- of coalitieprogramma, bij de informateurs aan te leveren.

Geïnventariseerd zal worden welke speerpunten overeenkomen en welke verschillen. De resultaten hiervan zullen in een overleg met alle politieke partijen gezamenlijk op vrijdagavond 6 april worden besproken.

 
Back To Top