Wethouder Nanning Mol: Voorschoten doet vanaf nu mee aan het project ‘Duurzame kilometers. ‘ Het project, geïnitieerd door Economie071, stimuleert medewerkers binnen de organisatie om gebruik te maken van alternatieve vervoersmiddelen dan de auto om de vitaliteit van de werknemer te bevorderen en CO2 reductie te realiseren.

Wethouder Nanning Mol: “Door ondertekening van de intentieverklaring ‘duurzame kilometers’ sluit Voorschoten zich aan bij het project van Economie071. Hierin spreekt Voorschoten zich uit om medewerkers van de Werkorganisatie Duivenvoorde, die binnen een straal van 5 kilometer van het werk wonen, te stimuleren gebruik te maken van duurzame vervoersmiddelen voor woon-werk verkeer om zo de CO2 uitstoot te verminderen en het stimuleren van meer beweging van medewerkers. De gemeente roept de ondernemer op om het voorbeeld te volgen!”

Economie071 is eind 2017 het project ‘Duurzame kilometers’ gestart om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de stad en regio te verbeteren. Dit in samenwerking met Bereikbaar Haaglanden en Rijnland. Regionaal worden nu de handen ineen geslagen om dit te bereiken door het stimuleren van duurzame alternatieven als vervoer. Denk hierbij aan de fiets of het openbaar vervoer. De grote werkgevers in de regio, en de gemeenten Leiden en Katwijk hebben de intentieverklaring al ondertekend en de andere regiogemeenten volgen in rap tempo. Met elkaar wil men impact maken, werken aan urgentiebeleving en kennis delen rondom voorzieningen en maatregelen om projectdoelstellingen te halen.

Jan Breugem, mobiliteitsmakelaar Bereikbaar Haaglanden en Rijnland, stelt “De gemeente geeft de medeweker enerzijds diverse keuzemogelijkheden van alternatieve vervoersmiddelen, maar anderzijds wordt hier ook invulling aan gegeven. Door ondertekening wordt het belang van duurzaamheid onderstreept.” Meer informatie over het regionale project kunt u vinden via de website http://www.economie071.nl

 
Back To Top