Vorige week kwam het CBS met de begrote opbrengsten voor Nederlandse gemeenten in 2018. Het aantal gemeenten dat de ‘blaftaks’ heft wordt per jaar minder, maar wordt de hondenbelasting ook minder in de gemeenten die nog wel heffen?

Voorschoten is één van de gemeenten met een flinke verhoging qua heffing in 2018. Het bedrag is verhoogd van 54.44 naar 83.52 per jaar.

Het is aan de gemeenten zelf of ze al dan niet hondenbelasting heffen. Dit zorgt voor grote ongelijkheid in Nederland. Verder verschilt het ook weer per provincie hoeveel belasting je per volgende hond betaalt. Naast deze ongelijkheid is er ook nog de vraag waarom er alleen hondenbelasting wordt geheven, en niet op andere dieren. Dit is omdat alleen honden expliciet in de Gemeentewet (art. 226 lid 1) zijn genoemd.

Hoewel de perceptie bestaat dat het gaat om de regel ‘de vervuiler betaalt’ is er echter geen verband tussen de heffing en kosten om overlast tegen te gaan, die een gemeente maakt. De inkomsten van hondenbelasting voor de gemeenten vloeien naar de algemene middelen, de gemeente mag dus zelf bepalen waar ze dit vervolgens weer aan uitgeeft.

De belangrijkste resultaten

Op basis van het houden van 1 hond als huisdier:

 • 240 van de 389 (61.9%) van de gemeenten heffen hondenbelasting.
 • In 2018 is de gemiddelde hondenbelasting bij het houden van 1 hond €41.65. Gemiddeld €1.32 minder dan 2017.
 • Worden de gratis gemeenten buiten beschouwing gelaten dan is de gemiddelde hondenbelasting €67,51 bij 1 hond, €0,71 goedkoper dan in 2017 (€68,22).
 • Van de gemeenten die de prijs van de hondenbelasting hebben verhoogd is de gemiddelde stijging €1.78 hoger in vergelijking tot vorig jaar. 168 (43%) gemeenten hebben de hondenbelasting verhoogt, 33 verlaagd en er was geen verschil in 186 gemeenten (er zijn 2 nieuwe gemeenten).
 • Rotterdam heeft sinds 2018 geen hondenbelasting meer. In 2017 was dat nog €102.20.
 • De gemeente Groningen heeft de hoogste hondenbelasting in Nederland - €121.80, €4.20 meer dan vorig jaar.
 • Gemeente Den Haag heeft de derde hoogste hondenbelasting in Nederland - €116.28.
 • In Drenthe heeft slechts 1 van 12 gemeenten heeft hondenbelasting. Gemiddelde hondenbelasting is daardoor zeer laag met slechts €2.55.
 • De provincie Utrecht heeft de hoogste gemiddelde hondenbelasting - €63.20. 73% gemeenten hebben de hondenbelasting verhoogt in deze provincie.
 • Zeeland, Flevoland en Gelderland zijn in 2018 gemiddeld duurder dan in 2017.
 • 5 van de 10 duurste gemeenten qua hondenbelasting zijn in Zuid-Holland.
 • Goes in Zeeland heeft de grootste verhoging - van €0 naar €50.45.

De hondenbelasting is cumulatief, en kan daardoor hoog oplopen. Heb je bijvoorbeeld 3 honden, dan betaal je in Heerlen voor de eerste hond €79 euro, voor de tweede hond €225,90 en voor de derde hond maar liefst €450,20. In totaal betaal je dan €755,10 aan hondenbelasting per jaar. In Groningen (2e) betaal je €546,- en in Zeist (3e) €530,40, daarmee volgen ze op gepaste afstand maar zijn ze ook een flinke aanslag op de portemonnee, helemaal als je het afzet tegen bijvoorbeeld Amsterdam waar het geheel gratis is.


Alle data van het onderzoek.

 
Back To Top