uim 80 inwoners uit Voorschoten bezochten afgelopen donderdag de informatiemiddag Langer en comfortabel thuis wonen. Tijdens deze bijeenkomst gingen zij met elkaar in gesprek over vragen als: kan ik mijn woning aanpassen of ga ik verhuizen en wanneer is het moment om hierover na te denken? Wethouders Nanning Mol en Hans Rasch ontvingen uit handen van Peter de Boer namens de VOV het eerste exemplaar van de woonfolder Comfortabel langer thuis wonen.

Kies op tijd en bewust
Wethouder Nanning Mol: “Het is belangrijk dat inwoners op tijd nadenken over hun woonsituatie. Prettig wonen en je thuis voelen is voor iedereen de basis voor welzijn en gezondheid. Je woonwensen veranderen in nieuwe levensfases, het is daarom goed dat je op tijd stilstaat bij wat je straks wilt.  Als je dit op tijd doet dan kun je bewuste keuzes maken en voorkom je dat je door omstandigheden niets meer te kiezen hebt.”

Goede samenwerking
Het onderwerp leeft bij de inwoners van Voorschoten, dat was mede aanleiding om een folder te maken  en een bijeenkomst te organiseren. Daarvoor werd de samenwerking gezocht.  Hans Rasch:  “Wonen is een thema dat veel organisaties raakt. Niet alleen inwoners moeten op tijd nadenken over hun keuzes. Ook wij als gemeente maken met de woningbouwcorporaties plannen die zorgdragen dat het prettig wonen is en blijft in Voorschoten. En dat moet mogelijk zijn voor iedereen. We willen dat er een zo breed mogelijk aanbod is.”

Informatie over wonen
In de volle zaal in de Richard Wagnerflat kregen bezoekers informatie over technische mogelijkheden in een woning, de fiscale gevolgen en de gemeente gaf informatie over de mogelijkheden van de Wmo. Ook vertelden inwoners tijdens een interview over hun ervaringen bij de woonkeuze. En ten slotte was er ook nog een informatiemarkt waarbij onder meer een bezoek aan een woning in de Richard Wagnerflat op het programma stond. Ook gaven de Vriendendienst, de Verhuiscoach, de VOV, de Wmo consulenten, De Sleutels, Woonzorg en Voorschoten Voor Elkaar  antwoord op de vragen van de bezoekers.

Meer informatie
Inwoners die meer willen weten over dit onderwerp kunnen uiteraard altijd contact opnemen met de woningcorporaties, Voorschoten Voor Elkaar, de VOV en de gemeente. De folder is verkrijgbaar via Voorschoten Voor Elkaar, telefoonnummer 071 - 561 9001  of de gemeente, via het telefonisch loket  088 – 654 93 80.

 
Back To Top